Parkera på gatan

På en gata utan speciell skyltning kan du parkera bilen upp till 24 timmar i följd.

Regler för gatuparkering

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Det gäller både på platser där det inte finns några vägmärken och där det är utmärkt med ett ”P” utan någon skylt under som säger något annat – till exempel ”2 tim”.

Regeln gäller inte i de fall generella regler förbjuder att du stannar eller parkerar, till exempel framför övergångställe, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning med vägmärken anger något annat.

Parkeringsbolaget har hand om stadens stora parkeringsplatser, till exempel Hedens och Focus parkeringshus.

Servicetid anges med dag och klockslag. Och skylten gäller alltid. Foto: Asbjörn Hanssen.

Servicetid eller Städtid/Soptid

När det är servicetid (i folkmun städtid eller soptid) gäller samtidigt parkeringsförbud. Det som står på skylten är vad som gäller, vare sig det är helg, storhelg eller vardag.

Vill du se vilken servicetid som gäller där du bor?

Gå till Parkeringskartan

Välj gatunamn eller klicka direkt i kartan.

Observera: Det är alltid skyltningen på gatusträckan eller för området som gäller.

Här ser ni exemplet Bäckegatan:

Information i full storlek om servicetid på gatan:

Frågor och svar

  • Hur ser jag när det är parkeringsförbud på grund av servicetid, gatusopning på min gata?

    Gå till parkeringskartan.

    Hitta din gata.

    Klicka på den lilla blå ikonen.

    Under "Övrig info" står det när det är parkeringsförbud.