Parkering för lastbil och buss

Det finns regler för var och hur länge du får parkera i Göteborg. Tunga fordon kan du parkera på de flesta gator i industriområdena, men det finns även särskilda buss- och lastbilsparkeringar på några platser i staden.

Parkeringsförbud för tunga fordon delar av dygnet

För att underlätta framkomligheten och få en bättre trafikmiljö, får du inte parkera tunga fordon inom Göteborgs kommun på kvällar och nätter enligt följande:

Motorfordon med en totalvikt som överstiger 3,5 ton, traktor, motorredskap och frikopplat tungt släpfordon får du inte parkera på gator och vägar som är allmän platsmark. Detta gäller alla dagar klockan 19-7.

Här gäller inte förbudet

Förbudet gäller inte där andra parkeringsbestämmelser gäller genom lokala trafikföreskrifter (LTF) som har utmärkts med vägmärke. 

Mer information om tung trafik

Särskilda parkeringar för lastbil och buss

För dig som kör lastbil eller buss finns särskilda parkeringar på vissa platser. På parkeringskartan hittar du parkeringar som Göteborgs Stad ansvarar för. Du kan se var och hur länge du får parkera.

Kom ihåg att det är förbjudet att köra på tomgång i mer än en minut. Mer information om tomgångskörning