Parkering för bil

I Göteborg finns tusentals parkeringar. Det finns avgiftsparkering, tillståndsparkering och förhyrda parkeringsplatser. Det finns även så kallad boendeparkering på vissa adresser i centrala stan.

I Göteborg finns cirka 66 000 kommunala samt ett stort antal privata parkeringar. 

Hitta parkering - besökare

Genom att använda parkeringskartan på www.parkeringgoteborg.se eller via appen Parkering Göteborg kan du se var det finns parkeringsplatser i stan. Appen kan du använda i ett så kallat gästläge, där du ser var det finns parkering, vad den kostar och hur kollektivtrafiken går i närheten. Du behöver inte registrera något bankkort till appen om du bara vill använda gästläget.

Vill du betala med appen behöver ett bankkort kopplas till kontot. De flesta parkeringar har dock betalautomat som tar både kort och mynt.

Hitta parkering - tillstånd/förhyrd parkering

Parkering Göteborg har två parkeringserbjudanden på vår egen mark och det är parkeringstillstånd och förhyrd plats.

Parkeringstillstånd

Med ett parkeringstillstånd får du parkera inom ett särskilt område och i mån av plats. Vi har dygnstillstånd samt på vissa parkeringsplatser även natt- och helgtillstånd. Våra tillstånd är digitala och du hanterar dem i appen Parkering Göteborg eller på www.parkeringgoteborg.se under Mina sidor.

Förhyrd plats

En förhyrd plats innebär att du hyr en egen numrerad plats.

Du kan läsa mer om tillståndsparkering eller förhyrd plats på Parkering Göteborgs webbplats.

 

Boendeparkering

Boendeparkering hanteras av Trafikkontoret och finns att ansöka för boende på vissa adresser i centrala Göteborg. Du hittar mer information om boendeparkering här

 

Parkering Göteborg är Göteborgs Stads Parkerings varumärke och samlande namn och det du ser på stan. Det är vi som samordnar kommunal parkering i en enhetlig tjänst som förenklar resandet och gör staden mer tillgänglig. Förutom Trafikkontorets gatuparkeringar, egna markparkeringar och p-hus finns även våra affärspartners parkeringar tillgängliga under varumärket Parkering Göteborg.