MC-parkering, mopedparkering

Parkeringsbestämmelser för motorcyklar och mopeder klass I är desamma som för bilar. Reglerna finns i Trafikförordningen som är gemensam för hela Sverige. Du får bland annat inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbana, för nära ett övergångsställe eller en vägkorsning.

Tänk på att andra regler kan gälla vid parkering på annan mark.

Viktigt är att du inte parkerar på ytor som ligger utanför vägen (gatan) som inte är iordningställda för trafik med motorfordon. För olika fordonsslag finns särskilt skyltade parkeringsplatser, så även för MC och moped klass I. Om det under vägmärket finns en tavla med en MC-symbol får bara tvåhjulig MC utan sidovagn och tvåhjulig moped klass I utan sidovagn parkera där.

Avgiftsfri parkering för MC och moped klass I

I Göteborg finns flera parkeringsplatser utan avgift som är reserverade enbart för motorcyklar och mopeder klass I. På Parkeringskartan kan du se var du parkerar utan avgift. 

Parkering på körbana

Om du parkerar ett tvåhjuligt fordon utan sidovagn på en körbana kan du i Göteborg parkera snedställt mot trottoaren om fordonet får plats inom två meter från trottoaren (samma breddutrymme som en vanlig bil).

Vilka parkeringsregler gäller för min moped?

Moped klass I parkerar enligt samma villkor som bilar. Moped klass II parkerar enligt samma villkor som cykel.

Om mopedklasserna på Transportstyrelsens webbplats.

Du kan betala parkeringen med din mobil

Är det tidsbegränsad parkering gäller begränsningen även för en motorcykel och moped klass I. 

På avgiftsbelagd parkering ska du betala avgiften, om du köper biljett ska du placera biljetten väl synlig och lätt att avläsa för kontroll. På avgiftsbelagd parkeringsruta kan flera MC parkera i samma ruta men de måste var och en betala avgift. Som förare får du bedöma hur du ska säkra detta genom att till exempel placera biljetten i sådana kartfickor som finns till packväskor för placering på tanken, eller låta göra en särskild hållare som kan fästas i låsbygeln. 

Läs mer om hur du betalar med telefonen på Telefonparkering på P-bolagets webbplats