Parkering under byggtid

Göteborg är just nu inne i en period med stora byggprojekt med både bostäder och vägar. Det innebär att framkomligheten i gatunätet begränsas.

Här hittar du kartor till alla parkeringar under byggtid

Du hittar aktuella parkeringsplatser på Parkeringsbolagets webbplats.

Platser för boendeparkeringar påverkas

Vissa platser för boendeparkering kommer att försvinna. En del av dem ersätts med nya men inte alla. Detta kan medföra att du får parkera längre bort från bostaden och periodvis kommer det att vara svårt att få en plats.

Byggaktiviteten kommer att variera under perioden och alla områden i staden berörs inte samtidigt.

Påverkas mitt parkeringstillstånd?

Nej, det påverkas inte. Du kommer fortfarande att kunna parkera inom ditt område i mån av plats.

Ett tillstånd för boendeparkering innebär ingen garanti till en parkeringsplats. Behöver du en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ, till exempel garageplats.

Kan min kostnad för boendeparkering sänkas?

Nej. Boendeparkering sker i mån av plats och avgiften kommer inte att reduceras.

Hur länge kommer boendeparkeringen påverkas av byggena?

Byggperioden sträcker sig över många år och påverkar olika områden under olika skeden.

Frågor och svar

 • Vi har fått information om att det blir färre boendeparkeringsplatser Berör det mitt område?

  Svar: De Boendeområden som påverkas mest är område C, M och S. (Se karta)

  I C-området har platser på Sankt Eriksgatan tagits bort men även platserna runt Rosenlund påverkas.

  I M-området är det främst i Hagaområdet.

  I S-området är det området kring Korsvägen som påverkas.

  Här kan du se kartan i bättre upplösning på skärmen - eller för att skriva ut.