Överklaga parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning, det vi i dagligt tal kallar parkeringsbot, kan du överklaga. På baksidan av parkeringsanmärkningen står hur du ska göra.

Om du upptäcker en felskrivning på parkeringsanmärkningen kan du ta med den till närmaste polisstation och påtala felet. På polisstationen kan du få rättelse direkt. För att hitta närmaste polisstation gå in på Polisens webbplats.

Du kan även bestrida (överklaga) en parkeringsanmärkning. Det är viktigt att du betalar i tid även om du överklagar. Om du får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen med blankett på Polisens webbplats: Bestridande av parkeringsanmärkning

Skicka blanketten till polismyndigheten på den adress som står på parkeringsanmärkningen. Du kan även skicka den via e-post till polisen: registrator.vast@polisen.se

Kom ihåg att ange felparkeringsavgiftens ärendenummer, fordonets registreringsnummer och fabrikat.

Bestridandet måste göras inom sex månader från det du betalt felparkeringsavgiften eller inom sex månader från den dag då ärendet överlämnades till Kronofogden. Annars avvisas din anmälan.