Pendelparkering

Du som bor utanför citykärnan och inte har möjlighet att åka kollektivt eller cykla kan parkera ditt fordon vid närmsta pendelparkering och där ta buss eller tåg in till stan. Kanske behöver man inte välja en parkering närmast city, oftast är det lättare att hitta plats på en pendelparkering närmare där du bor.

Pendelparkeringar

Göteborg växer, fler vill bo och arbeta i staden. Just nu är Göteborg inne i en intensiv byggperiod, det skapar ibland köer och trängsel. För att du ska slippa köa genomför vi olika åtgärder, en av dem är pendelparkeringar. En pendelparkering ligger alltid nära en hållplats i kollektivtrafiken.

Här på Västtrafiks webbplats kan du hitta pendelparkeringar i och omkring Göteborg.

Västtrafiks webbplats hittar du också reseplaneraren som hjälper dig hitta din resa från pendelparkeringen.

På en pendelparkering parkerar du din bil och byter till tåg, buss eller spårvagn. Härifrån kan du också samåka. En pendelparkering är en bra samlingspunkt för samåkning. Med bara två personer i bilen halverar du antal bilar i kön in till stan.

På pendelparkeringen vid Radiomotet har vi börjat installera laddplatser för elbil. Laddplatserna har funnits där i några år men nu tar Göteborg Energi över dem, förnyar dem och tar sedan betalt för elen. Vi kommer att utveckla laddplatser på fler pendelparkeringar. Mer information om detta kommer.

Här kan du läsa mer om regler för parkering