Ladda elbil i Göteborg

Det finns flera platser i Göteborg där du kan ladda din elbil.

Kan jag ladda elbil i Göteborg?

Ja. Det finns i dagsläget gott om publika laddstolpar i Göteborg. Under 2017 och 2018 har Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering satt upp över 500 nya laddplatser runt om i staden. I juni 2019 invigde Göteborg Energi stadens första supersnabbladdare som är placerad på Falutorget.

Det finns även andra aktörer som har laddplatser, det kan vara hotell, arbetsplatser eller affärer/tankstationer. Sammanlagt finns fler än 900 publika laddplatser. Läs mer under rubriken Var kan jag ladda?

Finns det snabbladdare?

Ja, det finns ett tjugotal publika snabbladdare i Göteborgsområdet. Det är lätt att köra elbil i Göteborg.

Var kan jag ladda?

Förutom stadens egna laddare har flera andra aktörer satt upp publika laddstolpar. På karttjänsterna Göteborg energi laddkarta och på uppladdning.nu kan du se alla registrerade publika laddplatser.

Hotell som erbjuder laddmöjlighet informerar om detta på sin hemsida.

Om du själv tillhandahåller publik laddning och vill informera om detta, kontakta tjänsten Laddinfra. 

Får jag dra en elkabel över gatan för att ladda min elbil?

Nej, för att placera något på offentlig plats behövs tillstånd. Trafikkontoret ger inte permanent tillstånd för något som kan medföra problem för personer med nedsatt rörelse-, orienterings- eller synförmåga vilket en kabel kan göra. 

 

Elladdning Parkering Göteborg

Besöksparkering

Parkering Göteborg erbjuder elladdning på besöksparkering. För att hitta Parkering Göteborgs elladdningsplatser använder du enklast appen Parkering Göteborg. I sökfältet inne i appen skriver du in elladdning så kommer samtliga platser med elladdning fram. På dessa parkeringsplatser används en separat platskod för betalning av både parkering och elladdning. Betalning sker enkelt direkt i appen. Läs mer på Parkering Göteborg.

Parkeringstillstånd

De flesta elbilsägare laddar sin bil där den står parkerad under en längre tid, så kallad boendeladdning eller normalladdning. Det är också den laddning som Parkering Göteborg erbjuder för kunder som har parkeringstillstånd. Läs mer om elladdning på  Parkering Göteborg.

Inga laddstolpar på gatumark

Göteborgs Stad har tagit beslut om att vara mycket restriktiv med laddning på gatumark. I staden är det många intressen som ska rymmas och samsas på gatumarken för att staden ska bli så trevlig som vi alla vill ha den. Istället hänvisar Göteborgs stad alla som vill ladda till så kallad kvartersmark. De senaste åren har hundratals nya laddplatser satts upp på kvartersmark. Läs mer under rubriken Kan jag ladda elbil i Göteborg ovan.

Den som idag har boendeparkering på gatumark, vill skaffa elbil och har behov av att ladda varje natt behöver därför söka parkering i garage eller på tomtmark där det finns möjlighet att ladda. Flera fastighetsägare eller parkeringsföretag som hyr ut parkeringsplatser kan tillhandahålla laddning. Räckvidden för elbilar har i stort sett tredubblats sedan 2012 vilket påverkar behov av laddning.

Om du som har boendeparkering saknar möjlighet att hitta annan parkering i närheten av din bostad, där du kan ladda din elbil, finns andra alternativ. Vi hänvisar i dessa fall till snabbladdare och andra laddare som finns strategiskt utplacerad längs de viktigaste trafiklederna och i närheten av flerbostadshus. Läs mer under rubriken Var kan jag ladda? ovan.

Laddplats till BRF

Om din bostadsrättsförening har parkeringsplatser kan du föreslå att föreningen installerar laddplatser. På webbplatsen finns checklistor och tips.  

https://energiradgivningen.se/lagenhet/fixa-laddplats

Du kan också kontakta någon av Göteborgs kommunala energi- och klimatrådgivare för hjälp. De erbjuder kostnadsfritt stöd till privatpersoner, föreningar och företag kring exempelvis energieffektivisering eller laddstolpar. 

Kostnader och laddeffekter

Kostnaden för fastighetsägare som installerar laddpunkter beror på laddbehov, vilken kapacitet som finns i närheten och hur mycket ledningsdragningar som behövs. Kostnaden varierar från 10 000 kr till 50 000 kr. Därtill kommer löpande kostnader för nätavgift, elförbrukning och eventuella it-tjänster.

Kostnaden för bilägare som vill ladda på en hyrd parkeringsplats ligger vanligen mellan 300 och 500 kr per månad, plus elkostnad. Priset påverkas av hur upplåtaren hanterar avskrivningstider, vilken effekt som erbjuds, typen av abonnemang och vilka tjänster som ingår.

En elbil konsumerar 1,5-3,0 kWh per mil. En kWh kostar ungefär en krona för konsumenter som betalar strömförbrukningen separat.

Snabbladdning kostar vanligen 2-3 kr per minut. Snabbladdning på Göteborg Energis laddare kostar som deras övriga laddare, 2,50 kr/kWh (maj 2019).

Vid normalladdning erbjuder parkeringsupplåtaren ofta 10-18 Amperes strömstyrka. Det ger 0,5-2 mils körsträcka per timmes laddning, beroende på ström, batteristatus och biltyp. Vid snabbladdning erbjuds ungefär 40 kW i början av laddcykeln om batteriet är urladdat. Det ger ungefär en mils körsträcka på tre minuters laddning.