Ladda elbil i Göteborg

Det finns flera platser i Göteborg där du kan ladda din elbil.

Kan jag ladda elbil i Göteborg?

Ja. Det finns i dagsläget gott om publika laddplatser i Göteborg och det byggs ut fler varje år allt efter behovet ökar. Under vintern 2020/2021 planerar Göteborg Energi och Parkering Göteborg att utöka med 500 nya laddplatser. 

Det finns även andra aktörer som har laddplatser, det kan vara hotell, arbetsplatser eller affärer/tankstationer. Sammanlagt finns fler än 950 publika laddplatser (december 2020). Läs mer under rubriken "Var kan jag ladda?".

Finns det snabbladdare?

Ja, det finns ett tjugotal publika snabbladdare i Göteborgsområdet. 

Var kan jag ladda?

Förutom stadens egna laddare har flera andra aktörer satt upp publika laddstolpar. På karttjänsterna Göteborg Energi laddkarta och på uppladdning.nu kan du se alla registrerade publika laddplatser.

Du hittar även laddplatser på många av Parkering Göteborgs parkeringsplatser. Hotell som erbjuder laddmöjlighet informerar om detta på sin hemsida.

Om du själv tillhandahåller publik laddning och vill informera om detta, kontakta tjänsten Laddinfra. 

Får jag dra en elkabel över gatan för att ladda min elbil?

Nej, för att placera något på offentlig plats behövs tillstånd. Trafikkontoret ger inte permanent tillstånd för något som kan medföra problem för personer med nedsatt rörelse-, orienterings- eller synförmåga vilket en kabel kan göra. 

Ladda bilen på Parkering Göteborgs parkeringsplatser

Besöksparkering

På många av de parkeringsplatser som finns hos Parkering Göteborg kan du även ladda din bil. Det finns både laddplatser som du betalar via appen Parkering Göteborg eller via Göteborg Energis betalmedel.

Läs mer på Parkering Göteborg.

Parkeringstillstånd

De flesta elbilsägare laddar sin bil där den står parkerad under en längre tid, så kallad boendeladdning eller normalladdning. Det är också den laddning som Parkering Göteborg erbjuder för kunder som har parkeringstillstånd.

Läs mer på Parkering Göteborg

Få laddstolpar på gatumark

Göteborgs Stad har tagit beslut om att vara mycket restriktiv med laddning på gatumark. I staden är det många intressen som ska rymmas och samsas på gatumarken för att staden ska bli så trevlig som vi alla vill ha den. Istället hänvisar Göteborgs stad alla som vill ladda till så kallad kvartersmark. De senaste åren har hundratals nya laddplatser satts upp på kvartersmark. Läs mer under rubriken "Kan jag ladda elbil i Göteborg?" ovan.

Pilotprojekt för boendeparkeringskunder

I ett pilotprojekt som startades i april 2020 testas nu att trafikkontorets boendeparkeringskunder kan använda sitt tillstånd som betalning för parkering och ladda bilen på utvalda parkeringar hos Parkering Göteborg.

Läs mer på Parkering Göteborg Ladda bilen med boendeparkering.

Den som idag har boendeparkering på gatumark, vill skaffa elbil och har behov av att ladda varje natt behöver annars söka parkering i garage eller på tomtmark där det finns möjlighet att ladda. Flera fastighetsägare eller parkeringsföretag som hyr ut parkeringsplatser kan tillhandahålla laddning. Räckvidden för elbilar har i stort sett tredubblats sedan 2012 vilket påverkar behov av laddning.

Om du som har boendeparkering saknar möjlighet att hitta annan parkering i närheten av din bostad, där du kan ladda din elbil, finns andra alternativ. Vi hänvisar i dessa fall till snabbladdare och andra laddare som finns strategiskt utplacerad längs de viktigaste trafiklederna och i närheten av flerbostadshus. Läs mer under rubriken "Var kan jag ladda?" ovan.

Laddplats till BRF

Om din bostadsrättsförening har parkeringsplatser kan du föreslå att föreningen installerar laddplatser. På energirådgivningens webbplats finns checklistor och tips.

Du kan också kontakta någon av Göteborgs kommunala energi- och klimatrådgivare för hjälp. De erbjuder kostnadsfritt stöd till privatpersoner, föreningar och företag kring exempelvis energieffektivisering eller laddstolpar. 

Kostnader och laddeffekter

Kostnaden för fastighetsägare som installerar laddpunkter beror på laddbehov, vilken kapacitet som finns i närheten och hur mycket ledningsdragningar som behövs. Kostnaden varierar från 10 000 kr till 50 000 kr. Därtill kommer löpande kostnader för nätavgift, elförbrukning och eventuella it-tjänster.

Kostnaden för bilägare som vill ladda på en hyrd parkeringsplats ligger vanligen mellan 300 och 500 kr per månad, plus elkostnad. Priset påverkas av hur upplåtaren hanterar avskrivningstider, vilken effekt som erbjuds, typen av abonnemang och vilka tjänster som ingår.

En elbil konsumerar 1,5-3,0 kWh per mil. En kWh kostar ungefär en krona för konsumenter som betalar strömförbrukningen separat.

Snabbladdning kostar vanligen 2-3 kr per minut. Snabbladdning på Göteborg Energis laddare kostar som deras övriga laddare, 2,50 kr/kWh (december 2020).

Vid normalladdning erbjuder parkeringsupplåtaren ofta 10-18 Amperes strömstyrka. Det ger 0,5-2 mils körsträcka per timmes laddning, beroende på ström, batteristatus och biltyp. Vid snabbladdning erbjuds ungefär 40 kW i början av laddcykeln om batteriet är urladdat. Det ger ungefär en mils körsträcka på tre minuters laddning.