Till sidans huvudinnehåll

Stöd till våldsutsatta HBTQ-personer


Har du råkat ut för våld eller brott och är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer och behöver stöd och hjälp? Här kan du hitta information om vart du kan vända dig.

HBTQ-diplomerade verksamheter som ger stöd vid våld och andra brott

Alla är välkomna oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. De här verksamheterna är HBTQ-diplomerade i Västra Götalandsregionens regi.

Stödcentrum för brottsutsatta

Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för brottsutsatta göteborgare. Det kan till exempel vara misshandel, våldtäkt eller hot. Stödcentrum erbjuder bland annat stöd- och krissamtal för att bearbeta brottshändelsen, samt information om rättsprocessen.

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum för kvinnor erbjuder skyddat boende för den som snabbt behöver komma bort från våld och hot. Kriscentrum för kvinnor har också en samtalsmottagning som erbjuder enskilda samtal eller samtalsgrupper med andra i liknande situation.

Kriscentrum för män

Kriscentrum för män erbjuder samtalsstöd för personer som har problem med aggressivitet eller som har utsatts för våld i en nära relation. Kriscentrum för män har också fyra lägenheter, kallat Utvägs boende. Boendet riktar sig till våldsutövare, men även för offer för våld i nära relationer kan få plats. Det gäller män eller personer med könsöverskridande identitet.

Mikamottagningen

Mikamottagningen vänder sig till personer som, oavsett ålder, kön och sexuell identitet, har erfarenhet av sex mot ersättning, arbete på sexklubb och/eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Mikamottagningen erbjuder samtalsstöd och praktisk hjälp. Det kan handla om krissamtal, långvariga samtalskontakter eller hjälp i kontakten med andra myndigheter, till exempel vid polisanmälan, vid rättegång, i kontakt med socialtjänst, migrationsverk och sjukvård.

Barnahus Göteborg

Barnahus Göteborg samverkar kring barn och ungdomar som utsatts för övergrepp. Här samlas de vuxna professionella – polis, åklagare, hälso- och sjukvård och socialtjänst för att möta upp barnen på en trygg, barnvänlig plats (och träffar barnet där). Barnet slipper slussas runt mellan olika myndigheter och behöver inte upprepa samma historia för flera olika personer.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om stöd till HBTQ-personer så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}