Till sidans huvudinnehåll

Mikamottagningen

Mikamottagningen är en samtalsmottagning för dig som har erfarenhet av sexuell exploatering - så som sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende eller som varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Till oss kan du vända dig med dina funderingar, få samtala om din livssituation samt få stöd och behandling.

Mikamottagningen vänder sig till dig som bor i Göteborg. Du är välkommen oavsett ålder, kön och sexuell identitet. Även du som är anhörig, partner eller vän och känner oro för någon kan vända dig till oss.

Kontakten är kostnadsfri, vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Vi är en HBTQ-diplomerad verksamhet.

Vad är sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende och människohandel för sexuella ändamål?

Sex mot ersättning

Sex mot ersättning innebär att man får någon form av ersättning mot sexuella handlingar. Det kan handla om att träffas fysiskt, att visa upp sig på webbcam, att skicka bilder eller filmer på sig själv till någon som ger ersättning för det. Ersättning kan vara pengar men också till exempel saker, boende, droger, resor eller kläder. Andra ord för sex mot ersättning kan vara kommersiell sexuell exploatering, prostitution, sugardating eller sexarbete.

Ibland är det inte man själv som tar initiativet till att sälja sex, utan man kan vara tvingad, hotad eller övertalad av någon annan. Den som tvingar en till att sälja sex kan vara en partner, familjemedlem, vän, sexköpare eller främling. Detta kallas koppleri och är olagligt. Det är också olagligt att ge någon ersättning för sexuella handlingar, men inte att ta emot ersättning.

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för sexuella ändamål innebär att man blir tvingad, kontrollerad, begränsad och på olika sätt utnyttjad för sexuella handlingar. Att utsätta någon för människohandel är ett brott som i många fall sker över gränser i olika länder men också inom Sverige.

Sexuellt självskadebeteende

Sexuellt självskadebeteende innebär att söka sig till personer och sexuella situationer där man riskerar att utsättas för fysisk eller psykisk skada. Sexuellt självskadebeteende kan handla om att ha många olika partners trots att man inte mår bra av det eller att ta sexuella risker. Det kan även innebära att man söker upp en farlig situation där man blir utsatt för våld och kränkningar, på nätet eller IRL.

Det är alltid olagligt att utsätta någon för sexualiserat våld oavsett om man själv har sökt upp situationen eller personen.

Samtal, stöd och behandling på Mikamottagningen

Vi som arbetar på Mikamottagningen är socionomer med grundläggande psykoterapiutbildning och vidareutbildning inom trauma. Vi har lång erfarenhet av att möta personer med erfarenhet av sex mot ersättning, sexuellt självskadebeteende och människohandel för sexuella ändamål.

Det finns många anledningar till att man har haft sex mot ersättning eller ett sexuellt självskadebeteende. Ibland förstår man inte själv varför. Kanske har du funderingar kring det eller på hur det påverkar ditt mående, vardag, relationer eller något annat i ditt liv? Vi arbetar tillsammans med dig för att förstå hur det ser ut för dig och vad du behöver för att må bra.

De flesta vi möter beskriver att erfarenheter av sex mot ersättning eller sexuellt självskadebeteende har påverkat dem på olika sätt. Oavsett om du vill prata om tidigare svåra upplevelser, få stöd i att sluta sälja sex, bryta ett sexuellt självskadebeteende eller har andra funderingar kring din livssituation är du välkommen att vända dig till oss. Samtalen kan se olika ut, allt från enstaka stöd- och krissamtal till mer långvariga bearbetande samtal.

Vi kan också finnas som stöd för dig i kontakt med myndigheter, som till exempel socialtjänst, sjukvård, vid polisanmälan eller rättegång.

Izas berättelse

I den här filmen får du möta Iza som fått stöd av Mikamottagningen.

Konsultation och kunskapsspridning

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med personer med erfarenhet av någon form av sexuell exploatering är välkommen att höra av dig till oss för konsultation, frågor eller funderingar.

Vi bedriver även kunskapsspridning främst till socialtjänsten men också till andra verksamheter som möter målgruppen. Är din verksamhet eller organisation intresserad av att få mer kunskap eller utveckla ert arbete är ni välkomna att höra av er.

Under 2023 erbjuder Mikamottagningen samtliga kommuner i Västra Götaland och Halland stöd och metodutveckling.

Kontakta Mikamottagningen

Välkommen att mejla oss eller lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp dig.

Telefon och e-post

Telefon
020-32 73 28
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Södra Allégatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.954270872027934,57.699873846932306] }, "properties":{ "title":"Mikamottagningen", "content":"Södra Allégatan 1" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

Relaterad information

För dig som är yrkesverksam: Metodstöd mot prostitution och människohandel

Metodstödet ska ge kunskap och vägledning för att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd till berörda grupper. Det riktar sig särskilt till medarbetare inom socialtjänsten och andra verksamheter som möter målgrupperna.

${loading}