Till sidans huvudinnehåll
illustration av ångest. Halva bilden är svar och andra halvan är

Hedersrelaterat våld och förtryck

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig

Hitta Resursteam heder

Du vänder dig till Resursteam heder i den del av staden där du bor om du eller någon du känner är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det går att vara anonym. Teamen är mobila och vi kan möta upp dig på lämplig plats.

Regionalt stödcentrum heder

Regionalt stödcentrum heder är till för personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld samt yrkesverksamma som jobbar med hedersproblematik. Göteborgs Stad samordnar arbetet mellan elva kommuner inom Göteborgsregionen, Polismyndigheten och Västra Götalandsregionen.

Relaterad information

Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i ditt stadsområde om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialjour

Socialjouren kan ge akut bistånd på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om hemlöshet, våld, missbruk, eller om du misstänker att barn far illa.

Stödcentrum för brottsutsatta

Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för dig som bor i Göteborg och har blivit utsatt för brott. Även du som är närstående till en brottsutsatt eller du som är vittne till ett brott är välkommen.

Kriscentrum för kvinnor

Du som är kvinna och är utsatt för hot eller våld från din partner eller tidigare partner, eller från någon du har eller har haft en relation med kan kontakta oss. Du kan kontakta oss dygnet runt året om. Vi kan erbjuda dig och dina barn skyddat boende och stödjande samtal. Du som är kvinna och utsätter din partner, expartner eller någon annan för hot och våld är kan också kontakta vår samtalsmottagning.

Kriscentrum för män

Kriscentrum för män vänder sig till män från 18 år och uppåt. Mottagningen är till för dig som har problem i nära relationer. Det kan handla om relationsproblem, kriser i samband med separation, svårigheter i föräldraskapet eller att du utsatt någon eller själv blivit utsatt för våld i en nära relation.

${loading}