Till sidans huvudinnehåll

Vad är våldsbejakande extremism och radikalisering?


Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism handlar om att använda våld för att nå ideologiska mål. En person som ägnar sig åt våldsbejakande extremism använder våld eller uppmuntrar andra till våld för att nå målen. Personen accepterar inte en demokratisk samhällsordning.

Det finns tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige idag:

  • våldsbejakande islamistisk extremism
  • våldsbejakandevit makt-miljö
  • våldsbejakande autonom miljö

Om någon är på väg att dras in i en våldsbejakande extremistiskmiljö kallas det ibland att personen är på väg att bli radikaliserad.

Förebyggande arbete i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad arbetar förebyggande för att personer inte ska dras in i våldsbejakande extremism.

Samarbete med polisen

Göteborgs Stad samarbetar med polisen i arbetet mot våldsbejakande extremism. Varje lokalpolisområde och stadsdel arbetar med att titta på vilka problem som finns lokalt. I vissa stadsdelar är problemen med våldsbejakande islamistisk extremism större, medan andra har mer problem med vit makt-miljöer. De lokala problembilderna är viktiga för att sätta in rätt åtgärder. Modellen som används i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Göteborg kallas Trygg i Göteborg.

Lägesbild över radikalisering i Göteborg

I februari 2018 presenterade Social resursförvaltning en lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism i Göteborg. Lägesbilden visade hur radikaliseringen och våldsbejakande extremismen kan ta sig uttryck i staden. Det förekommer till exempel propagandaspridning på flera offentliga platser och försök att rekryteraungdomar.

Plan mot våldsbejakande extremism

Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism antogs av kommunfullmäktige i september 2016.


Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande extremism och radikalisering?

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}