Till sidans huvudinnehåll

GVI Göteborg- vägra gängvåld


Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska våld i kriminella miljöer. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut och att våldshandlingar får konsekvenser.

Kort om GVI-strategins centrala delar

Utgångspunkten är att en majoritet av allt grovt våld kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Strategin vilar på tre ben:

  • Kommunikation: Ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet måste upphöra förmedlas genom direktkommunikation med gruppmedlemmarna.
  • Erbjudande om hjälp: Gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp att göra det.
  • Sanktioner: Snabba och förutsägbara konsekvenser av våld för hela grupper. Eftersom det är grupper som driver våldet kommer det att ge större effekt än individuella insatser.

Samarbete mellan flera samhällsaktörer

GVI Göteborg – vägra gängvåld är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, polisområde Storgöteborg och Frivården Göteborg. Myndigheterna samverkar för att minska grovt våld i kriminella miljöer i Göteborg för att du som bor och verkar i Göteborg ska uppleva trygghet i hela staden. Strategin är ett komplement till de befintliga aktiviteter som redan görs av de samverkande aktörerna för att minska grovt våld i de kriminella miljöerna i Göteborg. Tillsammans kan vi åstadkomma mer än vi kan var för sig.

GVI-strategin prövades första gången i Boston under 1990-talet och har sedan spridits. Flera amerikanska studier har visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet i kriminella miljöer. I Sverige testades GVI strategin för första gången i Malmö under namnet ”Sluta skjut”. Även här såg man positiva effekter.

Vill du ha stöd att lämna det kriminella livet?

Kontakta avhoppartelefonen: 020-50 80 80, öppen vardagar kl 9-15.
Om vi inte svarar – lämna meddelande om det är tryggt att vi ringer upp eller sms:ar. Vid akuta händelser: Ring 112

E-post: avhopparverksamheten@socialcentrum.goteborg.se

Om du mejlar – skriv hur du vill bli kontaktad.
Vid behov av hjälp från socialtjänsten utanför avhoppartelefonens öppettider kontakta Socialjouren på tel 031-365 87 00

Vill du veta mer om hur du kan bidra i arbetet med GVI Göteborg – vägra gängvåld?

Du som bor och verkar i Göteborg kan också bidra i GVI arbetet. Vi behöver fler goda krafter i lokalsamhället som visar att man inte tolererar grovt våld på våra gator och torg. Ditt engagemang är viktigt!

Mejla till gvi@socialcentrum.goteborg.se för mer information.

Nationell samordning av GVI

Nationellt är det Brottsförebyggande rådet (BRÅ)  som samordnar och driver arbetet med GVI.


Kontakta GVI Göteborg - vägra gängvåld

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta GVI Göteborg.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

Relaterad information

Tipsa polisen

Polisen behöver allmänhetens hjälp med tips och iakttagelser. För att förhindra och ingripa mot brott på förhand och för att kunna döma de som begår våldsbrott. Lämna information till din lokala polis, via telefon 114 14 eller via tipssidan på polisen.se. Du kan vara anonym.

${loading}