Till sidans huvudinnehåll
Bild från innestaden och på byggnader i Göteborg

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Göteborgs Stad arbetar tillsammans med olika myndigheter för att förebygga brott och öka tryggheten i staden. Här får du mer information om det brottsförebyggande arbete vi gör.

Trygg i Göteborg

Trygghet är viktigt för att du ska känna dig säker och trivas i din vardag. För att öka tryggheten och minska brottsligheten arbetar Göteborgs Stad och polisen efter en modell som kallas Trygg i Göteborg.

Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Det kan handla om skolk, brottslighet eller droger. Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten i Göteborg samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Sociala insatsgrupper

Är du ung och vill sluta begå brott? Du kan få hjälp genom sociala insatsgrupper. Flera myndigheter samarbetar för att kriminaliteten inte ska bli en del av ditt liv.

Socialsekreterare i samverkan med Polismyndigheten

Socialsekreterarnas roll är att arbeta tillsammans med polisen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp unga som varit inblandade i kriminalitet och missbruk eller som befinner sig i riskzonen. Vi arbetar med polisen på fältet och tillsammans med deras utredare. Vi träffar också unga som är anhållna eller häktade.

Medling

Du som har varit inblandad i en brottshändelse eller en konflikt kan få hjälp i form av medling. Medling betyder att du kan ha en dialog med de inblandade med hjälp av en opartisk medlare för att prata om det som har hänt.

Stöd vid kriminalitet och brott

Om du blivit drabbad av brott eller själv begått brott finns det många olika sätt för dig och din familj att få hjälp.

Ungdomstjänst

Du som är mellan 15 och 20 år och har begått ett brott kan av tingsrätten dömas till ungdomstjänst. Tingsrätten bestämmer hur många timmar du döms till. Påföljdens längd kan variera från 20 till 150 timmar

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Göteborgs Stad arbetar tillsammans med flera statliga myndigheter mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan.

Våldsbejakande extremism

Är du orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Här kan du läsa om vilket stöd som finns att få. Du kan också läsa om hur Göteborgs Stad arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism.

Samlad avhopparverksamhet Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har verksamheter som vänder sig till dig som vill lämna en kriminell gruppering/nätverk, våldsbejakande extremistisk miljö eller hederskontext. SAV vänder sig i första hand till personer som vill lämna en kriminell gruppering /nätverk.

GVI Göteborg- vägra gängvåld

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska våld i kriminella miljöer. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut och att våldshandlingar får konsekvenser.
${loading}