Till sidans huvudinnehåll

Sociala insatsgrupper


Är du ung och vill sluta begå brott? Du kan få hjälp genom sociala insatsgrupper. Flera myndigheter samarbetar för att kriminaliteten inte ska bli en del av ditt liv.

Sociala insatsgrupper är för dig mellan 18 och 25 år. Här kan du läsa mer om hur det fungerar. Även du som är orolig för en anhörig eller vän kan kontakta oss.

Stöd genom sociala insatsgrupper

Genom sociala insatsgrupper får du kontakt med en samordnare som guidar dig att göra en förändring i ditt liv. Vi tittar på flera områden i ditt liv samtidigt. Det kan till exempel handla om sysselsättning, studier eller om att få ett drogfritt liv.

Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att arbetet med sociala insatsgrupper ska fungera behöver du godkänna att sekretessen bryts mellan myndigheterna. Då kan de prata öppet om din situation och hjälpa dig bättre. Samarbetet går också snabbare.

Polisen är med i samarbetet

Polisen är med i sociala insatsgrupper. När du blivit gripen, anhållen eller häktad för ett brott träffar du polisen. Där kan ofta arbetet mot ett nytt liv utan kriminalitet börja. Polisen kan hjälpa dig med de första kontakterna.

Sociala insatsgrupper – så fungerar det

I sociala insatsgrupper samarbetar flera myndigheter. Det kan till exempel handla om Arbetsförmedlingen, psykiatrin eller vuxenutbildningen. Socialtjänsten ansvarar för samarbetet och kontaktar de som behöver vara med.

Målet är att hjälpa dig som är ung vuxen att inte utveckla en kriminell livsstil.

För yngre barn och unga som riskerar hamna i kriminalitet

Yngre barn och ungdomar, 12-18 år, i riskzon för kriminalitet eller droger kan få stöd genom skola-socialtjänst-polis-fritid i samverkan (SSPF).

Avhopparverksamhet – för dig som vill lämna ett kriminellt gäng

Du som vill lämna ett kriminellt gäng kan få stöd i att lämna gänget eller nätverket: Samlad avhopparverksamhet Göteborgs Stad (SAV).

För dig som jobbar i Göteborgs Stad

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för att samordna Göteborgs Stads arbete med SSPF. Du som jobbar i Göteborgs Stad och vill ha stöd i arbetet vänd dig Göteborgs Stads kontaktcenter så hjälper de dig vidare.

Kontakta Sociala insatsgrupper i Göteborg

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Sociala insatsgrupper i Göteborg

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Relaterad information

Hitta socialkontor

Vänd dig till socialkontoret i ditt stadsområde om du själv eller någon närstående behöver stöd.

Polisen: Sociala insatsgrupper

I SIG samverkar socialtjänst och polis samt andra aktörer för att sätta in åtgärder för unga som riskerar att bli kriminella och som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk och en kriminell livsstil.

${loading}