Till sidans huvudinnehåll

Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan


Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Det kan handla om skolk, brottslighet eller droger. Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten i Göteborg samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Samarbetet förkortas SSPF, som står för skola-socialtjänst-polis-fritid. Här kan du läsa mer om hur det fungerar. Du hittar också kontaktuppgifter.

Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är förälder eller vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om ditt barn eller din ungdom.

Så fungerar det

Med SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) vill vi förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk. Vi arbetar med barn och ungdomar mellan 12 och 18 år. Ibland arbetar vi också med yngre eller äldre barn.

Vuxen är orolig

Med SSPF vill vi fånga upp barnet eller ungdomen tidigt. Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar myndigheter för att det finns oro för barnet eller ungdomen.

Det kan till exempel handla om:

 • Svårigheter att koncentrera sig i skolan.
 • Hög frånvaro från skolan.
 • Aggressivt beteende.
 • Vänner som begår brott.
 • Barnet eller ungdomen har begått ett brott själv.
 • Vänner som använder droger.
 • Barnet eller ungdomen har tagit droger själv.
 • Barnet eller ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet.
 • Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk - inte bara en.

Vi fokuserar på det positiva tillsammans

Nästa steg är att vi tillsammans fokuserar på det som är positivt. Vilka styrkor finns? Hur kan vi förstärka dom? Vi gör en plan tillsammans. Alla kan bidra i arbetet. Behoven hos barnet eller ungdomen styr.

Vi tar fram stöd

I planen beskriver vi vad ditt barn eller din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • Stöd till föräldrar eller vårdnadshavare. Det kan till exempel handla om samtal om tider, regler och gränsdragning. Det finns också olika kurser du som är förälder kan gå.
 • Läxläsning. En plats att göra läxorna på är viktigt om det är svårt att få ro eller plats hemma. Det kan också vara en vuxen som ger stöd med läxläsning efter skolan
 • Samarbete vid brott. Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om ditt barn eller din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler. Målet är att skapa en positiv utveckling
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet. Ditt barn eller din ungdom kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet.
 • Hjälp att sluta med droger.

Annat stöd vid behov

Ibland behöver ditt barn eller ungdom annat stöd. Då kan vi hjälpa till att kontakta fler personer. Det kan till exempel handla om barn- och ungdomspsykiatrin.

För unga vuxna som riskerar en kriminell livsstil

Du som är ung vuxen mellan 18 och 25 år, och i riskzon för kriminalitet eller droger kan få stöd genom sociala insatsgrupper.

Avhopparverksamhet – för dig som vill lämna ett kriminellt gäng

Du som vill lämna ett kriminellt gäng eller nätverk kan få stöd i att lämna: Stöd vid avhopp från kriminella gäng.
Samlad avhopparverksamhet Göteborgs Stad (SAV)

Vanliga frågor och svar om SSPF

Vilka är med i samarbetet?

De här är med i samarbetet:

 • Socialtjänsten. En socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsfrågor.
 • Skolan. Det kan vara rektorn eller någon annan medarbetare på skolan där ditt barn eller din ungdom går.
 • Polisen. En polis som arbetar i området där ditt barn eller din ungdom bor.
 • Fritid. En fritidsledare eller fältassistent som arbetar i området där ditt barn eller din ungdom bor.

Varför är polisen med?

Polisen i området kanske träffar ditt barn eller din ungdom ute i området. Polisens uppgift är att minska brottsligheten i samhället och öka tryggheten. När polisen vet mer om ditt barn eller din ungdom kan de hålla extra koll. De kan också lättare hjälpa ditt barn eller din ungdom om de vet mer om hur situationen ser ut för ditt barn eller din ungdom.

Varför måste jag skriva under en blankett?

När du skriver under blanketten kan myndigheterna prata öppet tillsammans om ditt barn. Annars finns sekretess som gör att socialtjänsten inte får prata öppet om arbetet med personer.

Det har redan tagits fram planer för mitt barn som inte fungerar. Varför skulle SSPF vara bättre?

Det finns många vuxna som träffar ditt barn eller din ungdom i vardagen. Det kan vara i skolan, på fritidsgården eller utomhus på kvällarna. Med SSPF samarbetar de vuxna tätare än i vanliga fall. Arbetet går också snabbare tack vare SSPF. Då ökar chansen att det ska gå bra. Många arbetar tillsammans - samtidigt.

Kontakta Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Skola, socialtjänst, polis och fritid i samverkan

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

Relaterad information

Hitta socialkontor

Vänd dig till socialkontoret i ditt stadsområde om du själv eller någon närstående behöver stöd.

Stöd vid kriminalitet och brott

Om du blivit drabbad av brott eller själv begått brott finns det många olika sätt för dig och din familj att få hjälp.

Våldsbejakande extremism

Är du orolig för att en närstående ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Här kan du läsa om vilket stöd som finns att få. Du kan också läsa om hur Göteborgs Stad arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism.

${loading}