Till sidans huvudinnehåll
Fem personer som hjälps åt att bygga ett jättepussel, illustration.

Det här stödet kan du få av anhörigkonsulenterna

Har du en närstående, yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd i vardagen? Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän. Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats och ibland kan också du behöva stöd.

Vill du tala med någon om din situation?

I Göteborgs Stad finns personer som arbetar med anhörigstöd. Till oss kan du vända dig för att få information, råd och stöd. Stöd till anhöriga kan ges som till exempel samtal, föreläsningar, utbildningar, anhöriggrupper eller bara hjälp att hitta rätt.

Vårt uppdrag grundar sig på Socialtjänstlagens 5 kap 10§: ”…ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.”

Välkommen att kontakta en anhörigkonsulent

Det mesta stödet du och din anhörige kan få är det direkta stödet, det som avlastar dig och hjälper din anhörige. Men vi vet att ibland behöver även du, den anhörige, också stöd då vi vet att det kan vara slitsamt att vara anhörig. Därför erbjuder våra anhörigkonsulenter dig:

  • Samtal kring din situation som anhörig och hur den påverkar dig och din hälsa
  • Information och vägledning till dig som är anhörig eller hänvisning till stöd som kan finnas för din närstående
  • Hälsofrämjande aktiviteter som kan ge dig kunskap, återhämtning och avslappning
  • Möjligheten att träffa andra som är i liknande situation då det kan göra skillnad att dela tankar och erfarenheter med andra i samma situation. Anhörigstödet arrangerar samtalsgrupper och anhörigträffar

Mer information om anhörigstöd och olika stödformer kan du få av anhörigkonsulenterna. Behöver du någon form av tolk så bokar vi det.

Både du som ger stöd och den som tar emot stöd har rätt att för egen del ansöka om bistånd hos socialtjänsten. Det kan till exempel vara avlösning i hemmet, dagverksamhet eller någon annan insats. Stödet ska vara individuellt anpassat.

Lue lisää omaistuesta suomeksi (Om anhörigstöd på finska)

Broschyrer på åtta språk om anhörigstöd

Anhörigstöd på svenska

Anhörigstöd på finska - Omaistuki

Anhörigstöd på arabiska - دعم الأقرباء

Anhörigstöd på bosniska-kroatiska-serbiska - Podrška članu porodice

Anhörigstöd på engelska - Support to carers of close persons

Anhörigstöd på kurmanji - Piştgiriya xizman

Anhörigstöd på persiska - حمایت خویشاوندان

Anhörigstöd på somaliska - Gargaarka ehelka

Anhörigstöd på sorani - پشتگيرى كه سى نزيك

Kontakta anhörigstöd

Har du synpunkter eller frågor om vilket stöd du eller din anhörige kan få så kan du kontakta våra anhörigkonsulenter.

Relaterad information

Anhörigstöds kalendarium

Här kan du se vilka aktiviteter som arrangeras av ett anhörigstöd nära dig.

${loading}