Till sidans huvudinnehåll
Två personer samtalar med varandra

Stöd för anhöriga till äldre

Du som får stöd eller vård av en anhörig kan ansöka om olika former av stöd för dig själv och din anhörige. Exempel på stöd är avlösning som innebär att du som stödjer eller vårdar får tid för dig själv till exempelvis egna aktiviteter eller hemvårdsbidrag som är ett ekonomiskt stöd.

Relaterad information

Kvinna i blommig klänning håller en bukett med sommarblommor.

Sommaraktiviteter

Anhörigstöd arbetar med flera olika stödinsatser bland annat hälsofrämjande aktiviteter där du kan få kunskap och återhämtning. Vi arrangerar även anhöriggrupper och öppna träffar där du möter andra i liknande situation. Det kan göra skillnad när man delar tankar och erfarenheter med andra.

Avlösning för äldre

Den äldre personen som du stödjer kan ansöka om olika typer av avlösning så att du som stödjer får tid för dig själv för exempelvis egna aktiviteter. Beroende på ert behov kan den äldre ansöka om dagverksamhet, avlösning på korttidsenhet eller avlösning i hemmet.

Ansök om hemvårdsbidrag

Om du stödjer en äldre i din närhet kan du få ekonomiskt stöd genom att personen du stödjer ansöker om hemvårdsbidrag.

Hemtjänst för den du stödjer

Skulle det underlätta om personen du vårdar ansöker om hemtjänst? Det kan vara i Göteborg och på annan ort. Här får du veta hur ni i så fall gör.

Relaterad information

Omsorg och stöd

Leva med demens

En demensdiagnos innebär att livet förändras på sätt som påverkar både den som drabbas och dig som är anhörig. Det kan väcka många frågor och funderingar och det finns stöd och hjälp att få.

Seniorer tränar tillsammans. Kvinna skrattar i bakgrunden.
Omsorg och stöd

Hitta dagverksamhet

Dagverksamhet kan ge dig som vårdar en närstående i hemmet en viktig avlastning. Dagverksamheter finns för de som är 65 år eller äldre och lever med en demenssjukdom, har haft stroke eller har behov av social samvaro. För att delta i en dagverksamhet behövs ett beslut av en socialsekreterare.

Flerfamiljshus med en park bredvid.
Omsorg och stöd

Teknikstöd i hemmet

Ett sätt att känna sig trygg i hemmet för äldre kan vara att använda sig av digitala lösningar. Läs mer om trygghetstelefon, trygghetskamera och hur det kanske kan hjälpa i din situation.

Illustration av en person med ett stort öra. Ska symbolisera att lyssna.
Kommun och politik

Äldreombudsman

Göteborgs Stads äldreombudsman lyssnar in behov, intressen och viktiga frågor för de som är 65 år och äldre, och som bor i Göteborg. Vänd dig till äldreombudsmannen för att framföra dina åsikter.

Kallebäcks boende sett framifrån
Omsorg och stöd

Vård- och omsorgsboenden för personer med beroende

På Kallebäcks Vård- och omsorgsboende bor personer från ungefär 50 år och uppåt med beroendeproblematik. Du får det stöd du behöver för att leva ett meningsfullt och självständigt liv utifrån dina förutsättningar.

${loading}