Till sidans huvudinnehåll

Boende via socialtjänsten


I Göteborgs Stad finns det både akuta och mer långsiktiga boendealternativ för dig som lever i hemlöshet. Kontakta socialkontoret i det stadsområde som du är folkbokförd om du är i behov av att ansöka om boende.

Du kan vända dig till socialtjänsten om du behöver stöd i din bostadssituation. I första hand har du ett eget ansvar att ordna boende för dig och din familj. Det betyder att du behöver leta och ansöka om bostad, antingen genom bostadsförmedling, bostadsbolag eller andra vägar.

När boende inte går att ordna själv

När du inte kan ordna boende själv kan socialtjänsten stötta dig. Målet är att du ska kunna leva på en rimlig nivå och få det stöd du behöver för att kunna leva ett självständigt liv. För vissa individer eller särskilt utsatta grupper kan detta innebära att socialtjänsten kan hjälpa till med bostad. Socialtjänsten gör alltid en bedömning utifrån din situation.

Socialtjänsten kan erbjuda tillfälligt boende för dig som utsätts för våld i nära relation och stötta dig till en mer permanent lösning. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar i att skydda barn från att bli hemlösa eller leva under osäkra boendeförhållanden.

Boendemöjligheter i Göteborg

I Göteborgs Stad finns det flera boenden runt om i staden för dig som lever i hemlöshet och har rätt till bistånd till boende.

Boendena finns både i kollektivform och i lägenheter och vissa vänder sig enbart till kvinnor. I vissa boenden ingår möbler samt måltider. I andra ansvarar du själv för möbler och mat.

Syftet med boendena är att stödja och motivera dig till en långsiktig och hållbar boendelösning.

Kontakta socialkontoret i det stadsområde som du är folkbokförd om du av olika anledningar inte kan få en bostad på den vanliga bostadsmarknaden och är i behov av att ansöka om ett boende.

Kontakta ditt socialkontor

Har du synpunkter eller frågor om boende via socialtjänsten så kan du kontakta ditt socialkontor

${loading}