Till sidans huvudinnehåll
två personer står i en trappuppgång

Stöd för hemlösa

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du hitta information om stöden och vart du vänder dig. Du kan också läsa om vad Göteborgs Stad gör för dig som lever i hemlöshet.

Stöd till utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer.

Vård- och omsorgsboende för personer med beroende

På Kallebäcks boende bor både män och kvinnor från cirka 50 år och uppåt med beroendeproblematik och som behöver olika grad av omsorgs- och omvårdnadsinsatser. För att få bo hos oss behöver du ett beslut från socialtjänsten.

Aktuellt om hemlöshet

Jenny Martinsson och Claes Haglund gör Hemlöshetspodden.

Hemlöshetspodden är tillbaka – lyssna på det nya avsnittet

2024-03-08

I Hemlöshetspodden berättar människor i hemlöshet om sina liv. ”Vi vill ge en röst till de som sällan kommer till tals”, säger Jenny Martinsson, verksamhetsutvecklare på Center mot hemlöshet.

Relaterad information

Illustration av en bäddad parkbänk under en gatlampa
Göteborg växer

Så här många är hemlösa i Göteborg

Göteborgs Stad kartlägger årligen antalet hemlösa i kommunen. I april 2021 var totalt 2405 hushåll hemlösa i Göteborg. Antalet personer var 2564 vuxna och 597 barn. Cirka 40 vuxna sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Tre personer bär tillsammans en pil.
Kommun och politik

Göteborgs Stads hemlöshetsplan

Göteborgs Stads arbete mot hemlöshet utgår ifrån mänskliga rättigheter och allas lika värde. Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag.

${loading}