Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Så kontrolleras maten

När du köper mat i butiken eller äter på restaurang ska du kunna lita på att maten håller rätt kvalitet. Företagarna i livsmedelsbranschen ska följa livsmedelslagstiftningen.

Kommunen kontrollerar livsmedelsföretagarna

Miljöförvaltningen i Göteborg ansvarar för kontrollen av nästan 4 700 livsmedelsverksamheter i kommunen. Inspektörerna kontrollerar företagarens förmåga att leverera säker mat till konsumenten. Inspektionerna görs efter en särskild plan, där vi lägger stor vikt vid företagets egenkontroll. Vi tittar exempelvis på hur maten förvaras och hanteras. Vi ser även om lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent.

Miljöförvaltningens inspektörer har rätt att få komma in i en livsmedelslokal för att inspektera eller ta prover. Den som ansvarar för verksamheten måste lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för kontrollen.

Företagaren har ansvaret

Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras, alltså att det ska gå att se varifrån livsmedlen och råvarorna köpts. Om företaget säljer livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag ska de också kunna spåras till köparen.

Vad händer om det finns brister?

Dålig mat ska inte nå konsumenterna. Det är syftet med kontrollen. Upptäcker vi brister kan miljöförvaltningen agera på olika sätt. Brister kan vara att livsmedel förvaras vid fel temperatur eller att det finns omärkta livsmedel. Är det lokalerna och egenkontrollen som är dåliga kan företagaren bli tvungen att stänga sin verksamhet tills allt fungerar. Den som startar sin verksamhet utan att ha fått den godkänd eller registrerad kan dömas för brott mot livsmedelslagen eller få höga sanktionsavgifter.

Offentliga uppgifter

Miljöförvaltningen är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och vill veta till exempel resultat från en inspektion lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om livsmedelskontroll så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}