Till sidans huvudinnehåll
Illustration iav flaskor och piller mot en mörkblåbakgrund

Missbruk

Här kan du som har problem med olika typer av missbruk och beroenden få information om vilken hjälp du kan få. Det kan handla om alkohol, droger eller spel om pengar, men också om andra typer av missbruk. Här finns också hjälp för dig som är anhörig.  För att få stöd kontaktar du någon av behandlingsmottagningarna.

Drogmissbruk

Du som är beroende av narkotika och andra droger eller missbrukar dem kan få hjälp och stöd att ta dig ur ditt missbruk, och skaffa dig en fungerande drogfri vardag. Du som är närstående till någon som använder droger kan också få hjälp.

Alkoholmissbruk

Här får du veta vart du kan vända dig för att få råd och stöd om du dricker för mycket, eller om du har en närstående som har problem med alkohol.

Övrigt missbruk

Sexmissbruk och köpberoende kan jämföras med andra beroenden - det blir viktigast i livet. Du som köper sexuella tjänster kan få hjälp för att komma vidare. Du som är närstående till någon med sådana problem kan också få råd och stöd.

Relaterad information

Spelberoendeteamet

Är du över 18 år och har problem med ditt spelande om pengar? Då kan du vända dig till Spelberoendeteamet. Även du som är anhörig till någon som har ett spelmissbruk kan få hjälp. All rådgivning, behandling och stöd är gratis.

Stöd till anhöriga

Du som stödjer eller vårdar en person i din närhet kan få eller ansöka om olika former av stöd av kommunen. Den du hjälper och stöttar kan vara yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruksproblem, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd.

Kontakta socialkontoret

Har du frågor kring missbruk eller andra beroenden så kan du också kontakta socialkontoret i ditt område.

Relaterad information

Kommun och politik

Såhär jobbar Göteborgs Stads socialtjänst

Om du inte har det bra eller behöver hjälp kan socialtjänsten ge stöd på många olika sätt. Här kan du läsa mer om vad socialtjänsten gör och hur den fungerar i Göteborgs Stad.

${loading}