Till sidans huvudinnehåll

Handla av privatperson


När du köper från en privatperson har du inte de rättigheter du är van vid som konsument. Här kan du läsa vad det innebär för dig och vilka rättigheter du har som köpare. Bor du i Göteborg kan vi på konsumentrådgivningen svara på enklare frågor om köp du har gjort av en privatperson.

Köplagen

När du köper en vara av en annan privatperson gäller köplagen. Denna kan avtalas bort, vilket betyder att det i första hand är ert avtal som bestämmer rättigheter och skyldigheter. Om du och köparen inte är överens om något och detta inte tas upp i avtalet bestämmer köplagen vad som gäller. Denna lag är däremot inte lika generös som konsumentköplagen.

På Konsumentverkets webbplats Hallå Konsument kan du läsa mer om vad som gäller när du som privatperson köper en sak av en annan privatperson: Köp mellan privatpersoner

Undersökningsplikt

När du köper en vara av en annan privatperson är det mycket viktigt att du undersöker varan noggrant innan köpet. Om du fått chansen att undersöka varan kan du nämligen inte klaga på fel som du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning. Om du ska köpa något dyrt som en båt eller en bostadsrätt och du inte har tillräcklig kunskap själv kan det vara bra att ta med sig en besiktningsman som hjälper dig att undersöka objektet.

Fel på varan

Enligt köplagen har du rätt att reklamera (klaga på) fel i två år. Du måste reklamera så fort du upptäcker felet. Det är bäst att göra reklamationen skriftligt. Spara en kopia på brevet eller använd mejl.

Bedömningen om den köpta varan är felaktig görs med utgångspunkt i vad ni avtalat om. Saknar varan någon egenskap som ni har avtalat om är den felaktig. Om inget framgår av avtalet ska varan ändå hålla en viss minsta godtagbara standard. Minsta godtagbara standard är exempelvis lägre ju billigare varan har varit.

När ett fel är konstaterat ska det avgöras vem som är ansvarig för det. Säljaren ansvarar för dolda fel som fanns vid tidpunkten för köpet. På grund av din undersökningsplikt kan du inte göra säljaren ansvarig för fel du borde upptäckt innan köpet.

Köpeavtalet

När du som privatperson köper en vara av annan privatperson spelar avtalet en mycket stor roll. Avtalet bestämmer vad som gäller mellan dig och säljaren. Ni har stor frihet att bestämma vilka villkor och vilket pris som ska gälla för köpet.

Avtalet bör minst innehålla uppgifter om

  • vem som säljer respektive köper
  • vad det är som säljs
  • priset
  • när varan ska levereras och när varan ska betalas.

Avtalet kan också innehålla andra avtalsvillkor till exempel garantier, rätt till öppet köp eller friskrivningar. Det viktiga är att alla dina överenskommelser med säljaren också tas med i det skriftliga avtalet. Upprätta avtalet i två exemplar, en till dig och en till säljaren.

Konsumentverkets webbplats hittar du köpekontrakt som du kan använda för köp av olika fordon som till exempel bil, moped och båt.

Om du och säljaren inte kan komma överens

Om du och säljaren inte kan komma överens kan du vända dig till domstol för att få din tvist prövad. Detta gör du genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Läs mer om exempelvis hur en rättegång går till, vem som får betala rättegångskostnaderna, om rättshjälp och rättsskydd på Domstolsverkets webbplats

Frågor och svar


Gäller konsumentköplagen när jag handlar på till exempel Blocket eller Tradera?

Svar: Om säljaren är ett företag så gäller konsumentköplagen som vanligt. Är säljaren däremot en privatperson så gäller inte lagen. Då gäller köplagen i stället men eftersom denna går att avtala bort är det avtalet du i första hand får gå på.

Kontakta konsumentrådgivningen

Har du synpunkter eller frågor? Kontakta konsumentrådgivningen.

Öppettider

Telefon

Telefon
031-368 08 00

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960791490219512,57.70511998315795] }, "properties":{ "title":"Konsumentrådgivning", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48

Behöver du råd av en konsumentrådgivare?

Skicka in din fråga genom att fylla i formuläret. Vi svarar på frågor måndag-fredag 8-16.30. Vi ger rådgivning till dig som bor i Göteborgs kommun.

Fråga en konsumentrådgivare
${loading}