Till sidans huvudinnehåll

Stöd för nyanlända under etablering


Etableringsenheten ger stöd till dig som är nyanländ flykting i Göteborg, har fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren och deltar i etablering genom Arbetsförmedlingen.

Etableringsenheten ger stöd för nyanlända under etablering. Vi finns för dig som är nyanländ flykting i Göteborg, har fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren och deltar i etablering genom Arbetsförmedlingen. Vi stödjer dig i att få det stöd som du är berättigad till när det gäller individ- och familjeärenden. Vi ger också information, råd och stöd till andra verksamheter som arbetar med flyktingmottagande.

Kan jag vända mig till Etableringsenheten?

Etableringsenheten ger stöd för nyanlända under etablering och är till för dig som:

 • är nyanländ flykting i Göteborg.
 • är mellan 20 och 65 år.
 • fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren.
 • ungdomar som fyllt 18 men inte 20 år när de sökte asyl, saknar föräldrar i landet samt går i gymnasieskolan och har beviljats uppehållstillstånd inom de senaste två åren.

Vi riktar oss också till:

 • anknytningspersoner, det vill säga anhöriga till flyktingar med uppehållstillstånd, som är upp till 65 år gamla.
 • du som är nyanländ flykting eller anknytningsperson till flykting kan vända dig till Etableringsenheten, det är bra om du först går till Arbetsförmedlingen och skriver in dig.

Vad kan Etableringsenheten göra för mig?

Vi arbetar huvudsakligen med att:

 • utreda och fatta beslut om kompletterande ekonomiskt bistånd.
 • tillsammans med arbetsförmedling, primärvård och andra aktörer se till att du som har behov av rehabilitering (fysisk eller psykisk) får det.
 • uppmärksamma och se till att nyanlända barn och ungdomars behov tillgodoses. Det kan handla om att barnen så fort som möjligt kan börja i förskola/skola eller får hjälp med att komma i kontakt med sjukvården vid behov.
 • ta emot personer med uppehållstillstånd som anvisas från Migrationsverket för bosättning i Göteborg, inklusive kvotflyktingar.
 • ta emot nyanlända som har kommit på anknytning till ensamkommande ungdomar som bor i Göteborg och erbjuda introduktionsstöd. Syftet är att avlasta ensamkommande ungdomar och hjälpa deras familjer att så tidigt som möjligt komma i kontakt med rätt instanser för att påskynda familjens etablering.
 • följa dig/din familj under det första året med uppehållstillstånd och vägleda er i allt ifrån myndighetskontakter till fritidsaktiviteter.

Kontakta Etableringsenheten

Har du synpunkter eller frågor om stöd till nyanlända med uppehållstillstånd kan du kontakta Etableringsenheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Andra Långgatan 19

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.948372313758755,57.69919466374334] }, "properties":{ "title":"Etableringsenheten", "content":"Andra Långgatan 19" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

Fax
031-367 94 12

Öppettider

${loading}