Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

närbild på syren, i bakgrunden sysn en person suddigt

Introduktion för nya svenskar

Du som är ny i Sverige kan få hjälp att lättare komma in i det svenska samhället. Göteborgs Stad kan till exempel hjälpa dig träffa nya människor och lära dig mer om det svenska språket, sjukvården och skolan.

Etableringsenheten

Etableringsenheten är en socialtjänst för dig som är nyanländ i Göteborg. Vi erbjuder individuellt stöd och vägledning samt handlägger ansökan om ekonomiskt bistånd för dig under etablering.

The Establishment Unit

The Establishment Unit is a social service for those who are newly arrived refugees in Gothenburg. We offer individually support and guidance. We also provide financial assistance for those who participate in the establishment program.

Welcome House

Är du ny i Sverige och deltar i Etableringsprogrammet? Välkommen till Welcome House på Andra Långgatan 19.

Samhällsorienterande insatser

Samhällsorienterande insatser är till för dig som är nyanländ. Hos oss kan du läsa samhällsorientering eller någon av de fördjupningskurser vi erbjuder, gå på tematräffar och andra aktiviteter.

Medborgarskapsceremoni

Göteborgs Stads medborgarskapsceremoni anordnas i Slottsskogen på Sveriges nationaldag den 6 juni varje år. 2024 blir det 18:e året i rad som ceremonin genomförs på uppdrag av Göteborgs kommunfullmäktige.

Relaterad information

Göteborg firar sina nya medborgare

Den 6 juni välkomnar Göteborgs Stad sina nya medborgare under en högtidlig ceremoni i Slottskogen.

Svenska för invandrare, sfi

Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå.

${loading}