Till sidans huvudinnehåll

God man för ensamkommande barn


Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor. Här finns information om vad en god man kan hjälpa ensamkommande barn med. Du som vill bli god man för ett ensamkommande barn kan läsa om vad som krävs.

Vem räknas som ensamkommande barn?

Den som är under 18 år och har kommit till Sverige utan sina föräldrar, eller någon annan ansvarig vuxen, och som inte har fått uppehållstillstånd, är ett ensamkommande barn. Du räknas även som ett ensamkommande barn om du har kommit hit med en förälder eller annan ansvarig vuxen, och sedan lämnats ensam innan du har fått uppehållstillstånd.

Vad gör en god man?

Ett ensamkommande barn har rätt att få en god man som företrädare. Gode mannen företräder då barnet både som vårdnadshavare och förmyndare. Det innebär att han eller hon ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska frågor. Gode mannen ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och har inte heller någon försörjningsplikt.

Gode mannen ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd) och se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Gode mannen representerar inte och är inte anställd av någon myndighet.

Vem utser och kontrollerar gode män?

Överförmyndaren i den kommun barnet vistas i utser en god man för barnet. Överförmyndaren ansvarar också för tillsynen över gode män, det vill säga kontrollerar så att uppdraget sköts på rätt sätt.

Vill du bli god man?

För att bli god man i Göteborg krävs att du först genomgår en godmansutbildning och får godkänt på det avslutande kunskapstestet. Detta är ett politiskt formulerat krav och ett sätt för Göteborgs Stad att kvalitetssäkra rekryteringen av gode män och att skapa goda förutsättningar för dig som god man att utföra ditt uppdrag.

För att bli god man för ett ensamkommande barn krävs att du går en särskild kurs inriktad mot just denna typ av uppdrag.

Behovet av gode män till ensamkommande barn varierar beroende på hur många barn som kommer till Göteborg. I dagsläget kommer det väldigt få barn och behovet av gode män till denna typ av uppdrag är därför lågt. Överförmyndaren i Göteborg kan inte garantera att du erbjuds uppdrag trots att du genomfört en godmansutbildning för denna typ av uppdrag och är i övrigt lämplig. Är du intresserad av att bli god man för vuxna personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av god man hittar du mer information på sidan God man, förvaltare, förmyndare.

Utöver kurskravet ställs följande krav på dig som vill bli god man för ensamkommande barn:

  • Du ska utan begränsningar behärska det svenska språket och själv vara bevandrad i det svenska samhället.
  • Du ska vara mellan 25-75 år.
  • Du får inte ha betalningsanmärkningar eller förekomma i belastningsregistret eller i socialregistret.

Från dessa krav görs inga undantag.

Vid rekryteringen av gode män till ensamkommande barn ska överförmyndaren också ta hänsyn till barnets utsatta situation. Erfarenheter av arbete med barn och ungdomar, av flykting- eller asylfrågor, särskilda språkkunskaper och erfarenheter av eller från andra kulturer är därför meriterande.

Om du har frågor om uppdraget som god man är du alltid välkommen att kontakta överförmyndaren. Du kan också läsa mer om uppdraget som god man för ensamkommande barn på sidan För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare.

Kontakta överförmyndaren

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta överförmyndaren.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 09 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960791490219512,57.70511998315795] }, "properties":{ "title":"Överförmyndaren", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 2385
403 16 Göteborg

Relaterad information

Två personer framför en dator. Den ena håller papper i handen.
Omsorg och stöd

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Två personer vid dator.
Omsorg och stöd

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

Du kan läsa mer om uppdraget som god man för ensamkommande barn på sidan för dig som är god man.

${loading}