Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Bostäder till nyanlända


Från och med 2016 gäller Bosättningslagen. Detta innebär att för de personer som fått uppehållstillstånd och är anvisade till Göteborg har staden en skyldighet att ordna en bostad.

I Göteborg finns idag en stor bostadsbrist och för att lösa bostäder till de som anvisas enligt bosättningslagen arbetar vi med olika lösningar: mellanboenden, genomgångsbostäder och fler permanenta bostäder. 

Mellanboenden

Ett mellanboende är en boendelösning för en kortare period i väntan på en genomgångsbostad. Ofta består boendet av rum med tillgång till delade gemensamhetsutrymmen så som kök och badrum.
Generellt sett är ett mellanboende 3-4 månader men både längre och kortare tidsperioder förekommer också.

Genomgångsbostäder

En genomgångsbostad består oftast av en lägenhet i befintligt hyresrättsbestånd. Exploateringsförvaltningen har skrivit avtal med kommunägda Framtidenkoncernen och privata fastighetsägare i Göteborg om att lägenheter i respektive bostadsaktörs befintliga bestånd ska frigöras för nyanlända.  För alla genomgångsbostäder skrivs ett hyresavtal mellan fastighetsägaren och exploateringsförvaltningen där kontoret går in som hyresvärd för att i sin tur hyra ut bostaden i andra hand. Hyresgästen får bo upp till fyra år i genomgångsbostaden, fem år för barnfamiljer. Under denna tid kräver staden att hyresgästen själv söker en permanent bostad på ordinarie bostadsmarknad och står i kö på Boplats. Staden stöttar i att söka bostad med informationsinsatser och boendecoachning.

Temporära bostäder

Temporära bostäder kan stå på plats mellan 10-15 år och byggs med tidsbegränsade bygglov. För den nyanlände gäller samma villkor som i övriga genomgångsbostäder, att man får bo i lägenheten i fyra år, för barnfamiljer fem år, och förutsätts under denna tid aktivt söka egen, permanent bostad på ordinarie bostadsmarknad.

Fler permanenta bostäder

Göteborgs Stad jobbar hela tiden för att på olika sätt möjliggöra fler permanenta bostäder i Göteborg. 
Hur många bostäder som planeras att färdigställas hittar du på sidan statistik om bostadsbyggande

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om bosättningslagen

Har du ytterligare frågor om hur staden arbetar med bosättningslagen kan du mejla in din fråga till exploatering@exploatering.goteborg.se

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta exploateringsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}