Till sidans huvudinnehåll
Två personer tittar på en dator med försäkringskassans hemsida. Foto: Bräcke diakoni

Personligt ombud

Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa dig att få den service och det stöd du kan behöva.

Du och ditt ombud gör en gemensam plan

Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer hjälp än du har idag. Du kan också få ett personligt ombud om du har den hjälp du behöver men är missnöjd med hur hjälpen fungerar. Tiden du har ett personligt ombud kan variera, ni gör tillsammans upp en gemensam plan. Kanske är du i behov av stöd under ett par månader, eller så behöver du stöd under flera år.

Information och regler

Verksamheten bedrivs av Bräcke diakoni på uppdrag av Göteborgs stad. Personligt ombud kostar inget. Deras tjänster är ingen rättighet, vilket innebär att det personliga ombudet kan neka till att utföra vissa tjänster. De har tystnadsplikt och ni bestämmer tillsammans vad som ska dokumenteras. All dokumentation överlämnas till dig efter avslutat uppdrag.

Så får du ett personligt ombud

Du som behöver ett personligt ombud kan själv kontakta Bräcke diakoni via länken längst ned på sidan.

Även anhöriga, myndigheter eller andra kan hjälpa till att förmedla kontakten. Ombuden arbetar också uppsökande i kommunen. Olika myndigheter kan hjälpa till att förmedla en kontakt, men det är du som bestämmer om du vill få ett personligt ombud.

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Du är också välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor för frågor om personligt ombud.

Kontakta Bräcke diakoni

Har du synpunkter eller frågor kring personligt ombud?

Kontakta Bräcke diakoni
${loading}