Till sidans huvudinnehåll

Mobila fältteamet


Du som har psykisk ohälsa och som inte har någon etablerad vårdkontakt kan vända dig till det mobila fältteamet som kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Mobila fältteamets verksamhet har pausats under resten av 2023

16 juni 2023

Om du behöver råd och stöd kring psykisk ohälsa, ring 1177.


Verksamheten har tagit en paus

Styrgruppen för Mobila fältteamet tillsammans med ansvarig läkare har beslutat att verksamheten pausas under resten av 2023. Orsaken till detta är att verksamhetens arbetssätt och rutiner behöver ses över utifrån sjukvårdsansvaret och patientsäkerheten. 

Så här arbetar det mobila fältteamet

Det mobila fältteamet arbetar uppsökande i kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö. Teamet kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig till rätt hjälp utifrån dina individuella behov.

Du kan också ringa Mobila Fältteamet i rådgivande syfte.

De som arbetar i teamet är sjuksköterskor och socionomer och kan lotsa dig till den hjälp du behöver inom både sjukvård och socialtjänst.

Kontakta mobila fältteamet

Mobila fältteamets verksamhet har pausats under resten av 2023. Om du behöver råd och stöd kring psykisk ohälsa, ring 1177.

${loading}