Till sidans huvudinnehåll

Mobila fältteamet


Du som har psykisk ohälsa och som inte har någon etablerad vårdkontakt kan vända dig till det mobila fältteamet som kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Mobila fältteamets verksamhet har pausats från den 27 februari 2023 och 6 månader framåt.

3 mars 2023

Pågående patient- och klientärenden kommer tas om hand och rådgivningstelefonen bemannas måndag till fredag mellan 9 och 15. Hembesök och övrigt uppsökande arbete kommer dock att pausas under den angivna perioden.


Verksamheten har tagit en paus

Styrgruppen för Mobila fältteamet tillsammans med ansvarig läkare fattar beslut om att verksamheten pausas under 6 månader med start 27 februari 2023. Orsaken till detta är att verksamhetens arbetssätt och rutiner behöver ses över utifrån sjukvårdsansvaret och patientsäkerheten. Pågående patient- och klientärenden kommer tas om hand och rådgivningstelefonen kommer bemannas måndag till fredag mellan 9 och 15 av annan personal.

Om du undrar över något kan du kontakta Frida Cissig som är enhetschef för Mobila resursteamet, Göteborgs Stad.

Så här arbetar det mobila fältteamet

Det mobila fältteamet arbetar uppsökande i kommunerna Göteborg, Mölndal och Öckerö. Teamet kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig till rätt hjälp utifrån dina individuella behov.

Du kan också ringa Mobila Fältteamet i rådgivande syfte.

De som arbetar i teamet är sjuksköterskor och socionomer och kan lotsa dig till den hjälp du behöver inom både sjukvård och socialtjänst.

Så kommer du i kontakt med det mobila fältteamet

Vem som helst, till exempel personen själv, sjukvård, socialtjänst, hyresvärd, närstående eller granne, som känner oro för någon utifrån psykisk ohälsa, kan kontakta Mobila Fältteamet.

Vid hög belastning och när vi är ute på uppdrag kan vi inte alltid svara, då går det bra att försöka nå oss om en stund igen. När vi har möjlighet ringer vi tillbaka på missade telefonsamtal. Det är inte möjligt att tala in telefonmeddelanden eller skicka sms till oss.

Kontakta mobila fältteamet

Har du synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta mobila fältteamet.

Telefon och e-post

Telefon
031-367 90 17
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Frida Cissig, enhetschef

Telefon
031-366 44 36
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Järntorget 8

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.953690719637061,57.699826475747976] }, "properties":{ "title":"Mobila fältteamet", "content":"Järntorget 8" } }]

Öppettider

${loading}