Till sidans huvudinnehåll
Ensam man går på skogspromenad

Psykisk funktionsnedsättning

Har du problem som beror på psykisk ohälsa? Det finns olika typer av stöd för att du ska kunna delta i sysselsättning, arbetsliv och studier eller leva ett självständigt liv hemma.

Hitta aktivitetshus

Aktivitetshusen vänder sig till göteborgare 18-65 år som lever med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning och som önskar stöd i sin återhämtning.

Personligt ombud

Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa dig att få den service och det stöd du kan behöva.

Rehabilitering

För dig med psykisk ohälsa kan rehabilitering behöva anpassas efter just dina behov. En socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor kan ge vägledning och göra en bedömning av vad du behöver.

Öppen verksamhet

Aktivitetshus och träffpunkter är exempel på öppen verksamhet dit du kan gå för att träffa andra och umgås.

Peer support funktionsstöd - stödperson med egen erfarenhet

Peer support hos förvaltningen för funktionsstöd innebär att personal med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning ger stöd till personer som idag lever med psykisk ohälsa.

Telefonrådgivning

Du som har psykisk ohälsa, men saknar etablerad vårdkontakt kan få rådgivning via telefon av ACT Göteborg basmottagning.

Relaterad information

En person med grön kasse promenerar i ett bostadsområde.
Omsorg och stöd

Boendestöd

Boendestöd Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt hem och för att du ska kunna delta i samhällslivet som alla andra.

Staty av Poseidon på Götaplatsen i Göteborg.
Omsorg och stöd

Förvaltarenheten

Förvaltarenheten arbetar som gode män och förvaltare åt vuxna personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Vi stöder dem i ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Omsorg och stöd

Aktivitetskatalogen.se

Aktivitetskatalogen riktar sig till dig med psykisk ohälsa. Här kan du hitta meningsfull sysselsättning och aktiviteter som kan passa just dig. Sidan innehåller både kommunala och icke-kommunala aktiviteter. Allt på ett ställe för att du lättare ska hitta.

${loading}