Till sidans huvudinnehåll

Kontaktperson vid funktionsnedsättning


En kontaktperson kan fungera som en vän eller medmänniska som hjälper dig att bryta social isolering. Det kan handla om att ta gemensamma promenader, fika tillsammans eller andra aktiviteter och intressen som passar för just er.

Två personer på en busshållplats tittar på en mobil och skrattar.

Kontaktpersonen vid funktionsnedsättning fungerar som en vän och medmänniska till dig som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Kontaktpersonen ska underlätta för dig att kunna leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker med. Vanligtvis träffas ni en gång i veckan eller två gånger i månaden. 

Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS   och Socialtjänstlagen, SoL , som ger rätt till kontaktperson.

Filmer om kontaktperson

Myndigheten för delaktighet har tagit fram filmer som förklarar insatsen kontaktperson. De handlar till exempel om att ha en kontaktperson och att vara kontaktperson. En annan film handlar om grunden för själva insatsen, syftet och målet med insatsen. Du hittar alla filmer på länken här nedan.

Filmer om kontaktperson från myndigheten för delaktighet

Ansök om att få en kontaktperson

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor. Socialsekreteraren utreder och fattar beslut.

Hitta socialsekreterare funktionsstöd

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation, samt tid och engagemang för att ta dig an uppdraget.

Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som funktionsstödsenheten ställer på en kontaktperson. I utbyte lär du känna en ny människa och kanske får en vän för livet.

Här kan du anmäla ditt intresse om att bli kontaktperson

Intresseanmälan Kontaktperson

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor om kontaktperson, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor.

${loading}