Till sidans huvudinnehåll

Boendestöd


Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt hem och för att du ska kunna delta i samhällslivet.

Ett stöd i din vardag

Boendestödet är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Det kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet.

Boendestödet är också en hjälp för att motverka isolering och ett stöd i dina dagliga aktiviteter. Boendestödet är gratis.

Vem kan få boendestöd?

Du som har en psykisk, intellektuell, neurologisk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller autism och som behöver stöd för att klara dig i vardagen kan få boendestöd.

Ansök om boendestöd via alternativ 1, 2 eller 3

1) Ansök på webben via e-tjänst

Ansök om boendestöd  

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en socialsekreterare via telefon.

2) Ansök hos en socialsekreterare

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver. Hitta socialsekreterare funktionsstöd 

3) Ansök via blankett

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och skickar till förvaltningen för funktionsstöd. Adressen hittar du på blanketten.

Blankett för ansökan om stöd för personer med funktionsnedsättning


När du ansökt om stöd via e-tjänst eller blankett kommer du att få träffa en socialsekreterare inom funktionsstöd i det område där du bor.

Rutin för hantering av privata pengar inom boendestödet

Huvudregeln är att du själv hanterar dina pengar. Bara i absoluta undantagsfall gör personal inköp utan att du är med. Ett exempel på undantagsfall är om du inte kan lämna din bostad för att du är sjuk och saknar närstående som kan hjälpa till med till exempel nödvändiga inköp av mat och/eller medicin. Om du har god man eller förvaltare informeras denne om det tillfälliga stödet.

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor kring boendestöd, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor.

${loading}