Till sidans huvudinnehåll

Det här är korttidshem


Korttidshem är en tillfällig vistelse utanför hemmet, enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), för dig som har en funktionsnedsättning. Det kan vara att du behöver miljöombyte eller rekreation, eller så har du föräldrar eller en annan närstående i din familj som behöver avlastning.

Korttidshem är en insats inom LSS

Korttidshem är en insats som beviljas enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS och i vissa fall enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Vilka bestämmelser styr rätten till korttidshem

Hur ansöker jag om korttidsvistelse?

För att ansöka kontaktar du funktionsstödsenheten i det område där du bor. En socialsekreterare utreder ditt behov och fattar beslut. Du kan inte själv välja vilket korttidshem du blir placerad på.

Hitta funktionsstödsenhet

Eget rum

Korttidshemmen finns runt om i Göteborg. Ett korttidshem kan finnas i en egen byggnad eller i ett flerfamiljshus. Det är en hemlik miljö och du har ett eget rum medan du är där. Vardagsrum och kök delar du med de andra gästerna. Vanligtvis vistas mellan tre och sex gäster samtidigt på korttidshemmet.

Aktiviteter inne och ute

På korttidshemmet ordnas olika aktiviteter efter gästernas behov. Det kan vara allt från promenader och utflykter i Göteborgsområdet till pyssel, film och avkoppling.

När kan du vara på korttidshem?

Det är din socialsekreterare som beslutar om hur många dygn per år som du får vara på korttidshem. Ett schema för vistelserna görs utifrån dina behov och korttidshemmets tillgänglighet. Det är vanligt att vara på korttidshem vardagar efter skolan eller fritids, daglig verksamhet eller korttidstillsyn, och ibland på helgerna. Många som har vistelse på korttidshem sover över på korttidshemmet och åker därifrån till skolan på morgonen.

Vistelsen planeras tillsammans

När du har fått en plats på korttidshem planerar vi tillsammans hur din korttidsvistelse ska vara för just dig. Det gör vi bland annat med hjälp av en genomförandeplan som beskriver hur du vill ha det under tiden som du vistas på korttidshemmet. När du börjar på korttidshem får du en inskolningsperiod. Då får du möjlighet att lära känna personalen och bli bekant med den nya miljön. Mer om hur det går till och annan praktisk information får du på korttidshemmet när du börjar.

Här berättar en förälder om sin upplevelse av många år med korttidshem:

”Vår lilla fyraåriga kille fick plats på korttidshem. Vår son har trivts bra, vi har känt oss trygga och fått en meningsfull avlastning för vårt barn och i vår familj. En del av den personalgruppen har hängt med nästan hela tiden och sett förvandlingen från en liten lintott till en nästan tvåmeterskille. Det har varit en trygghet för oss.”

Vem jobbar på korttidshemmet?

Den som jobbar på korttidshem är stödassistent eller stödpedagog. Många har lång erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättning och har kompetens inom lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation, AKK. Till viss del finns också timanställd personal på korttidshemmen.

Korttidshem för dig som har fyllt 20 år

Korttidsvistelse på korttidshem riktar sig främst till barn, ungdomar och unga vuxna som inte flyttat hemifrån. Du som är under 20 år har plats på ett korttidshem för barn och unga. För dig som är över 20 år finns ett korttidshem för vuxna på Lilla Kapplandsgatan i Högsbo. På vuxenkorttids får du miljöombyte med aktiviteter och social samvaro anpassat efter dina behov. Det är också ett sätt att förbereda sig för att flytta till en egen bostad.

Du som är vuxen har rätt att ansöka om bostad med särskild service.

Avgifter

Korttidsvistelsen kostar inget utöver en avgift för matkostnaden.

Kort om korttidshem

  • Korttidsvistelse på korttidshem finns under veckans alla dagar.
  • Korttidshemmen är bemannade vardagar klockan 15-9 och dygnet runt på helger.
  • Resorna till och från korttids är kostnadsfria. Kontakta socialsekreterare i din stadsdel för att få mer information. Information om LSS-resor
  • Korttidshemmen ersätter inte fritids, daglig verksamhet eller korttidstillsyn. Det gäller även under sommaren.
  • Aktiviteter under vistelsen planeras av personal och gäster på korttidshemmen. Personal har inte möjlighet att följa med på privata aktiviteter.
  • Om du har mediciner ska du eller din vårdnadshavare fylla i en egenvårdsblankett. Blanketten är viktig för att personalen ska kunna dela medicin under vistelsen. På vissa korttidshem gäller andra regler.

Hitta korttidshem

Korttidshem som finns i Göteborgs Stad

Här är en film där du kan se mer om hur korttidshem fungerar. Filmen finns med och utan syntolkning.

Syntolkad version

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor om korttidshem, är du välkommen att kontakta funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}