Till sidans huvudinnehåll

Ansök om korttidshem, korttidsboende


Du som har en funktionsnedsättning kanske behöver rekreation och miljöombyte, eller så behöver en anhörig avlastning. Då kan du få vistas tillfälligt på ett korttidshem eller korttidsboende.

Korttidshem

Ett korttidshem kan vara i ett eget hus eller i ett flerfamiljshus. Gästerna har eget rum och det finns gemensamt kök och vardagsrum. På korttidshemmet anordnas olika aktiviteter, både inomhus och utomhus. Korttidshem erbjuds både vardagar och helger.

Det här är korttidshem

Göteborgs Stads korttidshem vänder sig till olika målgrupper och har personal med den kompetens som krävs för de gäster som vistas där. Det finns tillgång till personal hela dygnet.

Hitta korttidshem

Korttidsboende

För dig som fått en funktionsnedsättning i vuxen ålder och under en period behöver mer omvårdnad efter en sjukhusvistelse finns korttidsboende på Dalheimers hus. Det kan vara en period i avvaktan på bostadsanpassning eller rehabilitering.

Dalheimers hus korttidsboende

På korttidsboendet finns personal som ger dig stöd tills du klarar dig själv i ditt eget hem eller får ett annat anpassat boende. Hur länge du bor på korttidsboendet anpassar kommunen efter dina behov.

Ansök om korttidshem, korttidsboende via alternativ 1, 2 eller 3

1) Ansök på webben via e-tjänst

Ansök om korttidshem, korttidsboende  

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en socialsekreterare via telefon.

2) Ansök hos en socialsekreterare

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver. Hitta socialsekreterare funktionsstöd 

3) Ansök via blankett

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och skickar till förvaltningen för funktionsstöd. Adressen hittar du på blanketten.

Blankett för ansökan om stöd för personer med funktionsnedsättning


När du ansökt om stöd via e-tjänst eller blankett kommer du att få träffa en socialsekreterare inom funktionsstöd i det område där du bor.

Information och regler

Du betalar själv för dina aktiviteter i samband med korttidsvistelse. En avgift tas ut för matkostnader.

Har du behov av medicinska insatser under korttidsvistelsen ska du meddela personalen i så god tid som möjligt.

Det som styr rätten till korttidshem och korttidsboende är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen,SoL 

Mer information

Rutin för hantering av privata pengar på korttidsboende

Huvudregeln är att du själv, anhörig eller god man hanterar dina pengar. Bara i undantagsfall gör personal inköp utan att du är med. Till exempel under en tillfällig period fram tills att du är beviljad ytterligare stöd eller om du saknar närstående som kan hjälpa dig med nödvändiga inköp som mat och/eller medicin. Om du har en förvaltare är det denne som ska godkänna det tillfälliga stödet.

Innan personal gör inköp behöver du och personalen skriva under en kvittens. På kvittensen ska det stå vad som ska köpas in och vilken summa pengar personalen tar emot. Efter att inköpet är gjort ska du och personal skriva under kvittensen igen för att godkänna att allt stämmer.

Du får sen kvitto och kvittens från personalen.


Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor om ansökan till korttidshem och korttidsboende, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor.

${loading}