Till sidans huvudinnehåll

Hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning


Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Ibland behöver du kontakta sjukvården och få hjälp av legitimerad personal. Andra saker som inte kräver särskild träning för att användas kan du köpa själv.

Låna hjälpmedel

Det finns olika typer av hjälpmedel.

Du kan bland annat få hjälpmedel som hjälper dig med:

  • Förflyttning
  • Kommunikation
  • Stöd för minne och struktur
  • Hjälp att hantera medicin
  • Säkerhet och stöd vid bad eller dusch

Legitimerad personal (arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska) bedömer om du har rätt att låna ett specifikt hjälpmedel utifrån gällande regelverk. Får du låna ett hjälpmedel får du hjälp med instruktioner, ställa in och anpassa hjälpmedlet efter dina behov samt stöd i att använda det. Du kan också få tips och råd kring vilka hjälpmedel som kan underlätta för dig.

Kontakta din vårdcentral eller 1177 vårdguiden så hjälper de dig vidare.

Om du har kommunal hälso- och sjukvård och behöver hjälpmedel kan du ta kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska där.

Hörsel

Behöver du en hörapparat eller andra hörselhjälpmedel kontaktar du audionommottagningen .

Syn

Ser du dåligt kan du få hjälp via syncentralen  Du måste ha en remiss från din läkare. Du kan också kontakta syninstruktörerna som ger dig tips och råd och lär dig att använda eventuella hjälpmedel.

Tal

Taltjänst är en tolkservice för röst, tal- och språkskadade. Ring 077-170 09 00 eller texttelefon 077-170 09 01.

Kommunikation

Ibland kan du behöva andra sorters hjälpmedel för att kommunicera med andra. Vänd dig till legitimerad personal för att guidas vidare.

Smarta ting och vardagsteknik

Det finns andra typer av enklare hjälpmedel som inte kräver särskild kunskap eller träning för att användas. De sakerna kallas smarta ting eller vardagsteknik. Det kan exempelvis vara hjälpmedel för att plocka upp saker från marken, köksredskap som är enkla att greppa eller halkskydd till mattor. Du kan köpa dessa i sjukvårdsaffärer, på apotek och i specialbutiker.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Iäkkäiden apuvälineet/Hjälpmedel för äldre

Kontakta Göteborgs Stad

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}