Till sidans huvudinnehåll
En person sitter och målar vid ett bord fullt med saker.

Detta innebär valfrihet i daglig verksamhet


Kommunfullmäktige i Göteborg har infört valfrihet inom daglig verksamhet. Det innebär att du som har ett LSS-beslut antingen kan välja Göteborgs Stad som utförare, eller någon av de privata aktörer som staden godkänt och tecknat avtal med.

Vilka utförare kan du välja?

De utförare du kan välja är godkända och uppfyller kraven från Göteborgs Stad. Din socialsekreterare kan berätta vilka som har en lämplig inriktning och som passar dig. Antalet utförare kan variera över tid. Du kan när som helst byta utförare, utan att behöva ange orsaken till bytet. Då kontaktar du din socialsekreterare.

Aktuell information om godkända utförare hittar du på sidan Hitta och jämför daglig verksamhet

Vad omfattar valfriheten?

Valfriheten omfattar daglig verksamhet, enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du och din socialsekreterare kommer tillsammans överens om hur många timmar du ska delta. Alla dagliga verksamheter har öppet mellan klockan 7 och 17 på helgfria vardagar. Detta för att du ska kunna delta på heltid, det vill säga 40 timmar i veckan.

Måste jag välja?

Nej, det är frivilligt att välja. Gör du inget val erbjuds du den verksamhet som ligger närmast din bostad och som har en lämplig inriktning.

Så här väljer du

Du väljer en utförare tillsammans med din socialsekreterare som hjälper dig utifrån dina behov. Aktuell information om godkända utförare finns på sidan Hitta och jämför daglig verksamhet.

Frågor och svar

Vad händer när jag har gjort mitt val?

När du har valt daglig verksamhet kommer utföraren att kontakta dig. Tillsammans gör ni upp en plan för när du kan börja och hur du vill ha din dagliga verksamhet, utifrån beslutet som du får av socialsekreteraren.

Vad är en privat utförare?

En privat utförare är en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, stiftelse eller förening. Alla privata utförare som uppfyller Göteborgs Stads krav blir godkända att utföra daglig verksamhet.

Hur följer Göteborgs Stad upp att utförarna sköter sitt uppdrag?

Enheten för kontrakt och uppföljning har ansvar att följa upp att utförare uppfyller kraven. Uppföljningen ska ske på samma sätt, både för privata utförare och Göteborgs Stads dagliga verksamheter.
Uppföljning av utförare

Vad är lagen om valfrihetssystem (LOV)?

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är en lag som kommunen kan använda för konkurrensutsättning av tjänster inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Lagen är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer av välfärdstjänster, exempelvis daglig verksamhet eller hemtjänst. 

Hur hanteras resor till och från daglig verksamhet?

Resor till och från daglig verksamhet är kostnadsfria för dig. Du kan antingen åka med trafikkontorets serviceresor eller med kollektivtrafik. När valfrihet inom daglig verksamhet infördes tog trafiknämnden över ansvaret för samtliga resor inklusive månadskort i kollektivtrafiken.

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor om daglig verksamhet, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor.

${loading}