Till sidans huvudinnehåll
En person står utanför ett hus med många lägenheter.

Servicebostad


Servicebostad är en bostad med särskild service och är till för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen. En servicebostad består oftast av fler lägenheter jämfört med en gruppbostad.

Vad är en servicebostad?

En servicebostad består av ett antal lägenheter och gemensamma utrymmen där det också finns personal. Skillnaden jämfört med en gruppbostad är att lägenheterna är fler. Lägenheterna finns i flerbostadshus, eget hus eller radhus. Lägenheterna kan vara anpassade till varje hyresgästs behov och funktionsnedsättning. Du hyr din lägenhet och får stöd efter dina behov av en fast personalgrupp. Personalen finns till hands och du får stöd utifrån dina behov.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL styr rätten till servicebostad.

Så här ansöker du

För att ansöka eller få mer information kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder ditt behov och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor kring servicebostäder för personer med funktionsnedsättning, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}