Till sidans huvudinnehåll
En person står utanför ett hus med många lägenheter.

Servicebostad

Servicebostad är en bostad med särskild service och är till för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen. En servicebostad består oftast av fler lägenheter jämfört med en gruppbostad.

Vad är en servicebostad?

En servicebostad består av ett antal lägenheter och gemensamma utrymmen där det också finns personal. Skillnaden jämfört med en gruppbostad är att lägenheterna är fler. Lägenheterna finns i flerbostadshus, eget hus eller radhus. Lägenheterna kan vara anpassade till varje hyresgästs behov och funktionsnedsättning. Du hyr din lägenhet och får stöd efter dina behov av en fast personalgrupp. Personalen finns till hands och du får stöd utifrån dina behov.

Ansök om servicebostad via alternativ 1, 2 eller 3

1) Ansök på webben via e-tjänst

Ansök om servicebostad

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en socialsekreterare via telefon.

2) Ansök hos en socialsekreterare

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver.
Hitta socialsekreterare funktionsstöd 

3) Ansök via blankett

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och skickar till förvaltningen för funktionsstöd. Adressen hittar du på blanketten.

Blankett för ansökan om stöd för personer med funktionsnedsättning

När du ansökt om stöd via e-tjänst eller blankett kommer du att få träffa en socialsekreterare inom funktionsstöd i det område där du bor.

Mer information

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL styr rätten till servicebostad.

Rutin för hantering av privata pengar

Huvudregeln är att du själv, anhörig eller god man hanterar dina pengar. I de fall förvaltningen hjälper till med att hantera dina privata pengar, finns det rutiner för att detta ska ske på ett säkert sätt. Privata pengar innebär att du har en mindre summa pengar eller ett bankkort på boendet.

Så här går det till:

  • Bor du på bostad med särskild service och behöver personalens hjälp med att hantera pengar, behöver vi upprätta en skriftlig överenskommelse mellan dig och chefen för boendet. Där ska det stå vad dina pengar i huvud­sak ska användas till.
  • Du kommer att få en ansvarig personal som hanterar dina privata pengar och som du kan vända dig till om du har frågor.
  • Vi sparar och signerar alla kvitton för att visa vad som är handlat och vem som gjort inköpet.
  • Vi antecknar alla in- och utbetalningar och en ansvarig medarbetare redovisar sedan detta samt alla kvitton till dig, din gode man eller förvaltare.


Relaterad information

Bostad med särskild service, gräddfärgat trähus med parkeringsplats utanför
Bygga, bo och leva hållbart

Så bygger staden bostäder med särskild service

Här kan du läsa mer om hur det går till när Göteborgs Stad bygger bostäder med särskild service.

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor kring servicebostäder för personer med funktionsnedsättning, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor.

${loading}