Till sidans huvudinnehåll

Gruppbostad


Gruppbostad är en bostad med särskild service. Det är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort och nära behov av stöd och hjälp i vardagen. Gruppbostäder består av ett mindre antal bostäder.

Vad är en gruppbostad?

I en gruppbostad finns upp till sex lägenheter där du har nära till personal och till ett gemensamt utrymme. Gruppbostäderna ligger i särskilda hus eller i flerbostadshus. Lägenheterna kan vara anpassade till varje hyresgästs behov och funktionsnedsättning. Du hyr din lägenhet och får stöd efter dina behov av en fast personalgrupp. Personalen finns till hands och du får stöd utifrån dina behov.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och Socialtjänstlagen SoL styr rätten till gruppbostad.

Så här ansöker du

För att ansöka eller få mer information kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet


Mer information

Rutin för hantering av privata pengar

Huvudregeln är att du själv, anhörig eller god man hanterar dina pengar. I de fall förvaltningen hjälper till med att hantera dina privata pengar, finns det rutiner för att detta ska ske på ett säkert sätt. Privata pengar innebär att du har en mindre summa pengar eller ett bankkort på boendet.

Så här går det till:

  • Bor du på bostad med särskild service och behöver personalens hjälp med att hantera pengar, behöver vi upprätta en skriftlig överenskommelse mellan dig och chefen för boendet. Där ska det stå vad dina pengar i huvud­sak ska användas till.
  • Du kommer att få en ansvarig personal som hanterar dina privata pengar och som du kan vända dig till om du har frågor.
  • Vi sparar och signerar alla kvitton för att visa vad som är handlat och vem som gjort inköpet.
  • Vi antecknar alla in- och utbetalningar och en ansvarig medarbetare redovisar sedan detta samt alla kvitton till dig, din gode man eller förvaltare.

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor kring gruppbostad så kan du kontakta en socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}