Till sidans huvudinnehåll
Två personer promenerar på gångväg under sommaren.

Avgifter och kostnader för insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade


Insatser till enskilda personer som sker enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är i huvudsak kostnadsfria. Kommunen får endast ta ut skälig avgift för bostaden (hyra) och för måltider som serveras i anslutning till verksamhet, till exempel vid daglig verksamhet eller korttidsvistelse.

Boende i bostad med särskild service enligt LSS

Du betalar inte för stöd och service när du bor i en bostad med särskild service enligt LSS. Däremot ska du betala för mat och hyra, som varierar mellan de olika bostäderna.

I bostäder med gemensam mathållning förutsätts inköpen ske i samråd mellan de boende och de anställda. Du betalar den verkliga kostnaden för matinköpen.

Måltider i samband med korttidsvistelse

Du betalar inte för stöd och service när du är på korttidsvistelse. Däremot utgår en kostnad för maten.

Matkostnader 2024 (kronor per dygn)

Ålder Kronor per dygn
Under 1 år 33 kronor
1 - 2 år 38 kronor
3 år 40 kronor
4 - 6 år 48 kronor
7 - 10 år 57 kronor
11 - 14 år 66 kronor
15 - 18 år 79 kronor
19 - 20 år 79 kronor
Vuxna (ensamstående) 73 kronor

Daglig verksamhet

Det kostar ingenting att delta i daglig verksamhet. Däremot betalar du 85 kronor per måltid om du vill äta lunch.

Information om daglig verksamhet

Habiliteringsersättning

Du som deltar i daglig verksamhet får habiliteringsersättning. Januari till mars 2024 är ersättningen: Heldag 138 kr/dag. För halvdag 96 kr/dag.

Från och med april till december 2024 är ersättningen: Heldag 160 kr/dag. För halvdag 112 kr/dag.

Heldagsersättning betalas ut för ett deltagande på 5 timmar eller mer per dag.

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor kring avgifter och kostnader för insatser enligt LSS, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor.

${loading}