Till sidans huvudinnehåll
Händer skriver på en dator och papper ligger på skrivbordet.

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet


Vad hemtjänsten kostar beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.

Hemtjänst

I avgiften för hemtjänst ingår till exempel hjälp med måltider, personlig hygien, tvätt, städ och inköp. Du betalar 236 kronor i timmen för utförd tid. Maxavgiften för hemtjänst, inklusive eventuella avgifter för larm och leverans av mat är 2 359 kronor per månad. Avgiften är densamma oavsett vilken utförare som utför din hemtjänst. Hemtjänstavgiftens storlek beror också på inkomst och avgiftsutrymme. Du betalar aldrig för fler utförda timmar än ditt avgiftsutrymme medger.

Hemsjukvård

Du betalar ingenting för att få hemsjukvård.

Trygghetstelefon (tidigare trygghetslarm)

Avgiften för trygghetstelefon är 118 kronor per månad och per person. Makar och sambor som bor ihop, och båda har trygghetstelefon, betalar båda för tjänsten. Utryckning vid larm är avgiftsfritt.


Information om trygghetstelefon

Trygghetskamera

Trygghetskameran är gratis men du betalar däremot för den tillsyn som görs via kameran. Avgiften för denna tillsyn utgår från timtaxan för hemtjänst. Du betalar 236 kronor i timmen för utförd tid. Utryckning då en person inte synts till i trygghetskameran är avgiftsfri.

Information om trygghetskamera

Korttidsboende

Korttidsboende är till för dem som av olika orsaker behöver tillfällig vård och omsorg på ett korttidsboende. Avgiften för omsorg och omvårdnad är 79 kronor per dygn. Maxavgiften är 2 423 kronor per månad. Avgift för mat på korttidsboende är 145 kronor per dygn.

Hemlevererad mat

Avgiften för hemlevererad mat är 72 kronor per portion. Utöver det betalar du även 118 kronor per månad för leveransen.

Fixartjänst

Fixartjänst hjälper dig med praktiska saker i ditt hem för att du ska undvika olyckor. Fixartjänst är gratis, men du betalar själv eventuella kostnader för material.

Information om fixartjänster för dig under 69 år med funktionsnedsättning

Det här betalar du inte för:

Läs mer om avgifter och kostnader

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år.

Broschyr om avgifter för stöd och service inom funktionsstöd

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor kring avgifter och kostnader för hjälp i hemmet, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}