Till sidans huvudinnehåll

Råd och stöd vid skolfrånvaro


Har ditt barn svårt att komma iväg till skolan? Om ditt barn visar tecken på att inte vilja gå till skolan är det viktigt att du upptäcker och agerar tidigt. Här hittar du tips om hur du kan stötta ditt barn.

Det finns ett samband mellan tidiga insatser och bättre resultat.

Här kan du hitta länkar till tips om hur du kan stötta ditt barn. Du kan också alltid vända dig till ditt barns lärare, elevhälsan på skolan, vårdcentral eller socialtjänstens föräldrarådgivare i ditt område.

För rådgivning hittar du kontaktuppgifter till rådgivare i ditt område under rådgivning för föräldrar.

Så här kan du stötta ditt barn 

  • Var engagerad och visa intresse för ditt barns skol­gång, visa med empati och tydlighet vad du förväntar dig av ditt barn.
  • Uppmärksamma och bekräfta ditt barns an­strängningar och det som fungerar.
  • Upprätthåll goda rutiner kring sömn, mat, skärmtid och fysisk aktivitet.
  • Hjälp ditt barn att hantera sin oro och stress. Avlasta från onödiga krav.
  • Uppmuntra till fritidsaktiviteter och social samvaro.
  • Stötta ditt barn att genom­föra mindre skoluppgifter och sysslor.
  • Ta hand om dig själv och hitta strategier för att han­tera eventuell stress, oro och frustration.
  • Upprätthåll ett gott samarbete med ditt barns skola. Prata med medarbetarna på skolan så tidigt som möjligt. De kanske har några idéer om varför ditt barn har det svårt.

Fler råd och tips på stöd hittar du här. Du kan också kan skriva ut dokumenten:

Råd och stöd vid skolfrånvaro för dig som är vårdnadshavare, folder

Stöd vid skolfrånvaro, A5 Flyer

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}