Till sidans huvudinnehåll

Om familjecentral


En familjecentral är en mötesplats för blivande föräldrar, föräldrar, barn och andra viktiga vuxna kring barnet. På en familjecentral träffar du personal från mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst.

Välkommen till familjecentralen

Till familjecentralen är du välkommen om du har barn eller är blivande förälder. Här har vi samlat det mesta som familjer behöver under ett tak. Det är frivilligt, öppet för alla familjer oavsett hur den ser ut och det är gratis att komma hit.

Tillsammans arbetar vi för att stödja er föräldrar med de små barnen (0-6 år). Här får du och din familj träffa andra familjer samt möjlighet att delta i aktiviteter och grupper.

Här arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa: barnmorskor, barnhälsovårdssjuksköterskor, pedagoger och föräldrastödjare. Det går bra att fråga om det mesta. Allt från oro kring barnets hälsa och utveckling till olika vardagsproblem. Vi finns till som stöd för er.

Hjärtat i familjecentralen är öppna förskolan där du och din familj kan träffa andra barn och föräldrar. Öppna förskolan erbjuder en plats för lek för barnen och ett lättillgängligt stöd för föräldrar. Du kan få svar på frågor som rör dig och din familj, exempelvis kring mat, sömn eller parrelationen. Om du önskar finns möjlighet till enskilda samtal med någon av oss som arbetar på familjecentralen.

Vi anpassar aktiviteterna på familjecentralen efter familjernas behov och önskemål. Exempel på aktiviteter hos oss är tematräffar och kurser kring föräldraskap.

Familjecentraler är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Hitta din familjecentral

Kontaktuppgifter till familjecentralerna i Göteborg

Filmen om familjecentralerna

Göteborg ska vara en jämlik stad. Familjecentraler ska stärka familjen genom att utgå från deras villkor är kärnan i arbetet. På så vis kan barn få en god start i livet och fortsatt goda uppväxtvillkor.

Filmen om familjecentralerna

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om familjecentraler så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Relaterad information

Förskola och utbildning

Öppna förskolor

På familjecentralerna finns öppna förskolor dit familjer med barn 0-6 år är välkomna för att träffas, leka och delta i verksamheten tillsammans. Här hittar du alla öppna förskolor i Göteborg, både kommunala och fristående.

Omsorg och stöd

Föräldrastöd

Här kan du läsa om allt stöd du kan gå som förälder i Göteborgs Stad.

${loading}