Till sidans huvudinnehåll

Föräldrastöd

Behöver du inspiration i att stärka ditt barns självkänsla? Vill du dela dina erfarenheter kring föräldraskap och familjeliv med andra? Behöver ni utvecklas i er par- eller familjerelation? Här hittar du kurser, träffar, mötesplatser och stöd att ta del av.

Individuellt föräldrastöd

Som förälder upplever man ibland utmaningar. Ofta kan det hjälpa att tala med någon i ens närhet eller läsa om det, men ibland kan det vara skönt att få rådgöra med någon annan. Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till olika typer av rådgivning och stöd för dig som förälder.

Aktiviteter för familjer

Här hittar du ett urval av aktiviteter som särskilt riktar sig till familjer. Du kan till exempel gå på sångstunder, sagoteatrar och mycket mer.

Aktiviteter för föräldrar

Här hittar du ett urval av aktiviteter som särskilt riktar sig till föräldrar. Du kan till exempel gå på föräldraträffar och föreläsningar.

Tips och inspiration för dig som förälder

Här kan du hitta länkar till tips och inspiration från olika verksamheter som arbetar för att stötta familjer i vardagen.

Föräldraguide för utskrift

Föräldraguiden är en broschyr som innehåller tips på aktiviteter och information om vilket stöd du kan få som förälder.

Ungdomsenhetens föräldratelefon

Är du orolig för din tonåring eller en ung person i din närhet? Behöver du någon att prata med? Ring Ungdomsenhetens föräldratelefon 031-367 96 14.

Råd och stöd vid skolfrånvaro

Har ditt barn svårt att komma iväg till skolan? Om ditt barn visar tecken på att inte vilja gå till skolan är det viktigt att du upptäcker och agerar tidigt. Här hittar du tips om hur du kan stötta ditt barn.

Relaterad information

Skola som arena

På vissa skolor i olika områden i Göteborg arbetar vi tillsammans med andra aktörer för att hjälpa barn att få en aktiv fritid. Skolans lokaler öppnas upp till en mötesplats och alla som bor eller verkar i området kan komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid. Vårt mål är att barnen ska få en god start i livet och mer jämlika uppväxtvillkor.

Öppen förskola

På en öppen förskola finns utbildad personal som ansvarar för verksamheten. Barnen kan leka med andra barn och du som förälder eller vårdnadshavare kan umgås med andra vuxna. Du kan också få stöd i ditt föräldraskap av personalen om du har funderingar eller frågor.

Pedagog hjälper ett barn. Två andra barn i förgrunden leker.
Förskola och utbildning

Barn och familj i behov av stöd

Här hittar du information om hur vi jobbar med barn i behov av stödinsatser i förskolan och vilket stöd som Göteborgs Stad erbjuder familjer och barn.

${loading}