Till sidans huvudinnehåll
Två barn och en vuxen står vid en spis och lagar mat. En person med svart linne står i längst fram i bilden och skär mat.

Vårdnad, boende och umgänge

Om vårdnad, boende och umgänge

Efter en separation kan föräldrar behöva hjälp att hitta överenskommelser gällande barnen. Familjerättsbyrån ger föräldrar information, råd och stöd i att hitta ett samarbete kring barnen.

Att skriva avtal om vårdnad, boende, umgänge

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan ni ansöka om att fastställa det i ett avtal. Ni kan ansöka hos Familjerättsbyrån om att få komma och skriva ett sådant avtal. Familjerättsbyrån kan sedan godkänna avtalet efter kontakt med socialtjänsten.

Ansök om informationssamtal inför vårdnadsärende i domstol

Syftet med samtalet är att föräldrar ska få närmare information om vad en domstolsprocess om vårdnad, boende och umgänge innebär samt vilka alternativa möjligheter som finns för att undvika en domstolsprocess.
${loading}