Till sidans huvudinnehåll
Mörka klippor och ljusblå himmel man ser en siluett av en man och en kvinna på klipporna

Separation, skilsmässa


Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni vanligtvis sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom.

Bra information och nödvändiga blanketter för att ansöka om skilsmässa finns på Göteborgs tingsrätt och Domstolsverket.

Vårdnad och umgänge

Vid en separation är det viktigt att ni som föräldrar är överens i vårdnads- och umgängesfrågor. Till exempel om vårdnaden ska vara gemensam eller om en av er ska ha ensam vårdnad, och hur barnet ska bo.

Samarbetssamtal

Syftet med samarbetssamtal är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar för barnet, som ni båda kan acceptera. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder hjälp och stöd till er som par eller familj, som vill få det bättre i er relation eller avsluta ert förhållande.

För dig som är barn

Hur det känns när dina föräldrar skiljer sig är olika. Du kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Behöver du någon att prata med kan du kontakta socialkontoret där du bor, ungdomsmottagningen ,eller elevhälsan på din skola.

På sidan Barn och unga  här kan du få hjälp kan du läsa mer om vart du som barn, ungdom eller anhörig kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Du kan också läsa mer på UMO:s webbplats: UMO om föräldrar som ska skiljas


Kontakta Familjerättsbyrån

Har du synpunkter eller frågor kring vart du ska vända dig vid separation eller skilsmässa så kan du kontakta Familjerättsbyrån.

Telefon och e-post

Telefon
031-367 92 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Olof Palmes Plats 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.953392443525836,57.70080768422918] }, "properties":{ "title":"Familjerättsbyrån", "content":"Olof Palmes Plats 1" } }]

Postadress

Box 5293
413 30 Göteborg

Fax
031-367 92 35

Öppettider

${loading}