Till sidans huvudinnehåll
Ett foto av ett litet barn i en barnvagn som skrattar mot en vuxen person som böjer sig fram mot barnet.

Fastställa föräldraskap


Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa föräldraskap. Det gör ni på familjerättsbyrån. Först när ni har undertecknat föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn

Digital föräldraskapsbekräftelse

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig, kan du läsa om på digital föräldraskaps­bekräftelse från den 1 januari 2022.

Nya regler för föräldraskapspresumtion

Nu införs nya regler om föräldraskapspresumtion. Från 1 januari kommer föräldraskap att förutsättas (det vill säga automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik. Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda. Mer information hittar du hos myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Besök hos Familjerättsbyrån

När barnet är fött får kommunen information om det från folkbokföringen vid Skatteverket. Då skickar Familjerättsbyrån ett brev till mamman, med en svarstalong om föräldraskap. Fyll i och skicka tillbaka den så hör Familjerättsbyrån av sig och bokar in en tid för besök.

När ni besökt Familjerättsbyrån och skrivit på alla handlingar så skickar Familjerättsbyrån handlingarna till Skatteverket som registrerar den andre som förälder.

Folkbokföringen vid Skatteverket

Föranmälan av faderskap

Familjerättsbyrån kan i undantagsfall fastställa faderskapet innan barnet är fött, via en så kallad föranmälan. Bland undantagen räknas bland annat medicinska skäl.

Faderskapstest genom DNA-analys

Om det är oklart vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om den man som du uppger är pappa till barnet, verkligen är det. Familjerättsbyrån måste då ha underlag i form av en rättsgenetisk analys, ett DNA-test. Det är handläggaren på Familjerättsbyrån som beslutar om det behöver göras ett sådant test. Vill du veta mer om faderskapstest kan du kontakta Familjerättsbyrån.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

När den andra föräldern har registrerats hos Skatteverket, kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha.

Föräldraskap i ett samkönat kvinnligt par

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap. Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört ansvarar för föräldraskapsutredningen.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Ändra barnets efternamn

Vill ni ändra barnets efternamn gör ni det i folkbokföringen hos Skatteverket.

Om ni som föräldrar inte kan komma överens om vilket efternamn barnet ska ha, utreder Familjerättsbyrån frågan på uppdrag av tingsrätten. Utifrån utredningen beslutar sedan tingsrätten vilket efternamn barnet ska ha.

Folkbokföringen hos Skatteverket

Tingsrätten

Kontakta Familjerättsbyrån

Har du synpunkter eller frågor kring att fastställa föräldraskap så kan du kontakta Familjerättsbyrån.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-367 92 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Olof Palmes Plats 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.953392443525836,57.70080768422918] }, "properties":{ "title":"Familjerättsbyrån", "content":"Olof Palmes Plats 1" } }]

Postadress

Box 5293
413 30 Göteborg

Fax
031-367 92 35
${loading}