Till sidans huvudinnehåll
Ett barn visar upp en gul blombukett för kameran. Bilden är fotograferad ovanifrån.

Familjerätt

På Familjerättsbyrån kan separerade föräldrar få hjälp att komma överens i frågor som rör barnet. Vi fastställer också föräldraskap för de som inte själva registrerat det inom två veckor från födseln, samt handlägger adoptionsärenden. På uppdrag av tingsrätten handlägger vi ärenden gällande vårdnad, boende och umgänge.

Fastställa föräldraskap

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa föräldraskap. Det gör ni på familjerättsbyrån. Först när ni har undertecknat föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn

Separation, skilsmässa

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa på egen hand eller gemensamt med din maka eller make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni vanligtvis sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom.

Umgängesstöd

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstödet är en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet i avvaktan på en mer varaktig lösning. Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum. Det är tingsrätten som beslutar om umgänge med umgängesstöd.

Skilda världar - för barn vid separation och skilsmässa

Skilda världar är stödgrupper för barn i åldern 7-12 år som lever med skilda eller separerade föräldrar.  Barnen får prata om sina tankar och känslor tillsammans med andra barn med liknande erfarenheter.

Adoption

Här kan du som vill adoptera läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att du ska få adoptera.

Ansök om samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos Familjerättsbyrån.

Relaterad information

Familjerådgivning

Hos Göteborgs Stads familjerådgivning kan ni som par eller familj få hjälp att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Föräldrastöd

Behöver du inspiration i att stärka ditt barns självkänsla? Vill du dela dina erfarenheter kring föräldraskap och familjeliv med andra? Behöver ni utvecklas i er par- eller familjerelation? Här hittar du kurser, träffar, mötesplatser och stöd att ta del av.

Barn och familj i behov av stöd

Här hittar du information om hur vi jobbar med barn i behov av stödinsatser i förskolan och vilket stöd som Göteborgs Stad erbjuder familjer och barn.

Koll på SOC

Om socialtjänsten för barn och unga

BRIS

Här kan du som är ung få stöd. Mejla, chatta eller ring 116 111. Bris har öppet varje dag, även på natten

${loading}