Till sidans huvudinnehåll

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson, stödfamilj

Familjehem finns om du och ditt barn har behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period.

Familjehem

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker. Familjehem är det man förr i tiden kallade för fosterhem.

Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och ska alltid komma i fråga i första hand. Om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan det flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn i familjehem mot föräldrarnas vilja.

I akuta fall kan barnet flytta till ett jourhem. Barnet eller ungdomen stannar i jourhemmet under en kortare tid, ibland i väntan på att få komma till ett familjehem.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj.

Behöver du ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Om du vill prata med någon om familjehem ska du vända dig till socialkontoret i din stadsdel.  Om du är över 15 år kan du själv ansöka om att få en kontaktperson utan att dina föräldrarna behöver vara överens med dig om behovet.

Kontaktfamilj

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Det är ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar och kontaktfamiljen blir ofta viktiga personer i barnets liv.

Stödet av en kontaktfamilj kan fås från det att barnet är ungefär tre år ända upp till övre tonåren. Vanligast är att det rör sig om några års tid.

Behöver du en kontaktfamilj?

Har du och ditt barn behov av en extra familj som stöd att träffa ibland? Vill ni ha en kontaktfamilj? Om du vill ansöka om att få en kontaktfamilj ska du vända dig till socialkontoret i din stadsdel. De gör en utredning som leder fram till beslut om biståndet kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.

En ung person (över 15 år) kan ansöka om kontaktperson för sin egen del utan att föräldrarna behöver vara överens med hen om behovet.

Kontaktperson vid social problematik

Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Kontaktpersonen och ungdomen träffas någon gång i veckan eller några gånger i månaden.  Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.

Behöver du en kontaktperson?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder och fattar beslut.

Det är socialtjänstlagen SOL, som ger rätt till kontaktperson för person med social problematik.

Kontakta Familjehem Göteborgs Stad

Har du frågor om hur man blir familjehem så är du välkommen att kontakta Familjehem Göteborgs Stad

Öppettider

Maria Bolinder, Familjehem Göteborg

Telefon
031-365 75 21
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Prinsgatan 12

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.948631780846998,57.69640364837092] }, "properties":{ "title":"Familjehem Göteborgs Stad", "content":"Prinsgatan 12" } }]

Postadress

Box 12013
413 05 Göteborg

Relaterad information

Familjehem

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i lägenhet mitt i stan eller en villa på landet, vara ensamstående, gift eller sambo. Ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem vanligtvis var tredje helg och en vecka på sommaren. Uppdragen som kontaktfamilj kan se väldigt olika ut och därför behöver vi också trygga vuxna med olika styrkor som vill bli extrafamilj till någon annans barn.

Kontaktperson

En kontaktperson kan fungera som en vuxen vän och medmänniska, ett stöd i vardagen eller ett sätt att utöka sitt sociala nätverk. Det kan handla om att ta promenader tillsammans, gå och fika, att bara höras på telefon eller andra aktiviteter som passar för just er.

re barn i olika åldrar och en vuxen står runt ett äppelträd och plockar med hjälp av ett redskap röda äpplen från ett äppleträd i en trädgård.

Stödfamilj

En stödfamilj tar emot ett barn med funktionsvariation i sitt hem, exempelvis en helg per månad och en vecka under sommaren. Genom stödfamiljen får barnet miljöombyte och träning i sociala situationer och familjen får fler vuxna som kan ge trygg hjälp.

${loading}