Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Orosanmälan när ett barn far illa


Om du misstänker att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialkontoret i den stadsdel eller kommun där barnet bor.

Hur får socialtjänsten in en anmälan?

Det kan vara en anhörig, granne eller någon som vill vara anonym som misstänker att ett barn inte har det bra. Personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barn, har skyldighet att anmäla om de misstänker att barnet far illa. Detta görs till socialkontoret som hör till den stadsdel eller kommun där barnet bor.

Socialtjänsten utreder anmälan

Personal från socialtjänsten undersöker situationen och gör en förhandsbedömning där de tar ställning till om en utredning ska göras.

För att få stöd (bistånd) från socialtjänsten, görs en utredning. Det innebär till exempel att socialtjänsten pratar med barnet och barnets familj, och ibland också med andra personer kring familjen, för att få en så bra bild som möjligt av hur barnet har det och för att kunna fatta ett beslut om bistånd. Utredningen ska göras så snart som möjligt, men ska senast vara klar inom fyra månader.

I särskilt allvarliga fall

Ibland kommer socialtjänsten fram till att situationen är så allvarlig att barnet behöver skydd och inte kan vara kvar hemma, exempelvis om barnet blir utsatt för misshandel. Det kan betyda att barnet eller ungdomen behöver bo i ett familjehem en kortare eller längre tid. Det är den unges skydds- eller vårdbehov som bestämmer vilka insatser som föreslås. Om barnet och föräldrarna inte tar emot stöd frivilligt kan det i vissa allvarliga fall bli aktuellt med beslut om tvångsåtgärder.

Beslut om insatser bygger på socialtjänstens utredning, barnet och föräldrarnas önskan om stöd och hjälp och ska alltid utgå från barnets behov och dess behov av skydd och trygghet.

Du som arbetar med barn och unga har anmälningsskyldighet

Du som arbetar med barn och unga är skyldig att genast anmäla om du i din yrkesroll får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa.

Så anmäler du

För att göra en anmälan dagtid ringer du till socialkontoret där barnet bor och utanför kontorstid ringer du till socialjouren . Du kan göra en anonym anmälan och då ska du inte berätta vem du är när du ringer.

Kontakta ditt socialkontor

Har du synpunkter eller frågor om orosanmälan så kan du kontakta ditt socialkontor

Relaterad information

Läs mer på socialstyrelsen hemsida om barn och unga i socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Socialtjänsten är den myndighet som genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med barn och familjer.

${loading}