Till sidans huvudinnehåll

Lagar och regler, LVU

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en lag som är till för att skydda barn och unga från att fara illa.

En skyddslag för barn och unga

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU är en skyddslag för barn och unga under 21 år och är ett komplement till socialtjänstlagen, SoL , när nödvändig hjälp och stöd inte kan genomföras med samtycke från barnet/den unge och dennes föräldrar.Det är bara i särskilt allvarliga fall det kan bli aktuellt med vård med stöd av LVU.

Vem kan få vård enligt LVU?

Om det finns en allvarlig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas kan socialtjänsten ansöka om vård enligt LVU. Det finns två anledningar till att socialtjänsten ansöker om vård enligt LVU:

  • Att den unge inte har det bra hemma (till exempel om den unge blir utsatt för våld, sexuella övergrepp eller har föräldrar som inte klarar av att ta hand om sitt barn på ett bra sätt)
  • Att den unge själv gör saker som inte är bra och som är svår att sluta med (till exempel om den unge tar droger, dricker alkohol eller håller på med brott. Det kan också vara så att den unge är aggressiv och ofta hamnar i bråk eller erbjuder sex i utbyte mot pengar eller saker)

När man inte kommer överens

Socialtjänsten kan komma med förslag på olika typer av lösningar för att föräldrarna ska få det stöd de behöver för att barnet/barnen ska ha det bra. Det kan till exempel vara placering i familjehem eller ett MST-team (Multisystemisk terapi).

Om vare sig föräldrarna eller barnet/den unge samtycker till socialtjänstens förslag kan LVU-lagen komma att användas för att se till att vården kan genomföras. I ett sådant läge får socialnämnden ansöka hos Förvaltningsrätten att genomföra vården med stöd av LVU. Både barnet och föräldrarna får då hjälp av ett juridiskt ombud att framföra sina åsikter och argument inför rätten.

Enheten för krav och bidrag

Enheten för krav och bidrag arbetar med att hantera vårdavgifter, omställa barnbidrag och stoppa underhållsstöd till barn under 18 år som är placerade enligt SoL, LVU och LSS.

I uppdraget ligger också att utreda föräldrarnas ekonomi och göra en bedömning av om de klarar av att betala vårdavgifter. Utifrån utredningen beslutar socialförvaltningen om en vårdavgift ska tas ut eller inte.

Kontakta ditt socialkontor

Har du synpunkter eller frågor om lagen om vård av unga så kan du kontakta ditt socialkontor

Frågor om vårdavgifter

Har du frågor om vårdavgifter kan du kontakta enheten för krav och bidrag.

Enheten för krav och bidrag
${loading}